W "Bogdance" doszli do porozumienia. Koniec sporu zbiorowego

Lut 24, 2011

Przedstawiciele organizacji związkowych i Zarządu LW "Bogdanka" SA podpisali porozumienie kończące płacowy spór zbiorowy. Miesięczny wzrost przeciętnej płacy w roku 2011 wyniesie na razie 3,5% i zostanie zrealizowany poprzez wzrost stawek osobistego zaszeregowania o 6%. Po zakończeniu realizacji inwestycji udostępniającej nowe złoża węgla w Stefanowie strony mają się spotkać ponownie i - w zależności od sytuacji - negocjować podniesienie wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia do 4,5%.

Środowe porozumienie zawarte w Lubelskim Węglu "Bogdanka" SA jest efektem kompromisu i racjonalnej postawy obydwu stron sporu.

3,5-procentowy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia realizowany poprzez 6-procentowy wzrost stawek osobistego zaszeregowania to warunek stawiany przez Zarząd LW "Bogdanka" SA. Związkowcy tymczasowo zgodzili się ze stanowiskiem Zarządu, mając na uwadze pomyślne zakończenie ważnego etapu inwestycji, która udostępni kopalni dodatkowe złoża węgla w pobliskim Stefanowie jeszcze w tym roku. Realizacja inwestycji będzie znaczącym krokiem w rozwoju firmy, a więc korzystnie wpłynie również na sytuację samych górników.

Jednocześnie strona społeczna zastrzegła, że po zakończeniu inwestycji, przed 1 września powinno dojść do spotkania, w trakcie którego strony raz jeszcze przeanalizują sytuację i będą negocjować podniesienie wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia do 4,5 proc., na co z kolei zgodził się Zarząd.

- Kierownictwo firmy argumentowało swój wcześniejszy upór również tym, że w roku bieżącym zamierza przyjąć do pracy 200 osób, co powoduje kolejny wzrost kosztów - relacjonuje przebieg rozmów Czesław Brzyski, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" LW "Bogdanka" SA. - Mając na uwadze wspólny interes, przejściowo zgodziliśmy się z tą argumentacją i czekamy na zakończenie inwestycji w Stefanowie. Wtedy ponownie usiądziemy do rozmów - dodaje.

Porozumienie podpisały wszystkie związki zawodowe działające w "Bogdance", które wcześniej znajdowały się w sporze zbiorowym z Zarządem: NSZZ "Solidarność", Związek Zawodowy Górników w Polsce, Związek Zawodowy "Kadra" i Związek Zawodowy "Przeróbka".