"Solidarność" z "Bogdanki" też po wyborach

Kwi 12, 2018

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Delegatów (WZD) NSZZ "Solidarność" Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA wybrało władze zakładowych struktur Związku na kolejne cztery lata. Funkcję przewodniczącego zachował dotychczasowy szef "Solidarności" w LW "Bogdanka" SA Antoni Pasieczny.

Oprócz Antoniego Pasiecznego, Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" LW "Bogdanka" SA w latach 2018-2022 tworzyć będą: Adam Borowiec, Łukasz Charchol, Andrzej Dec, Tadeusz Gałecki, Konrad Gardyga, Łukasz Kot, Wiesław Kowalewski, Tomasz Kowalik, Patryk Krasucki, Robert Kuchta, Mirosław Myśliwiec, Robert Rodzik, Przemysław Trojan, Nikodem Zakszewski i Marcin Zieliński.

Zgodnie z dyspozycją uchwały WZD, zastępcy przewodniczącego zostaną wyłonieni spośród członków Komisji Zakładowej.

W wyborach do 5-osobowej Komisji Rewizyjnej poparcie delegatów uzyskali: Janusz Gacan, Radosław Kędra, Jarosław Kukuszka, Karol Świrgoń i Grzegorz Wodzyński.

Ponadto wybrano osoby, które będą reprezentować NSZZ "Solidarność" LW "Bogdanka" SA podczas zebrań delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność" i Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność".

Delegatami na WZD Regionu zostali: Łukasz Charchol, Tadeusz Gałecki, Konrad Gardyga, Piotr Grzegorczyk, Wiesław Kowalewski, Patryk Krasucki, Robert Kuchta, Mirosław Myśliwiec, Antoni Pasieczny, Robert Rodzik, Artur Słabosz i Przemysław Trojan.

Natomiast przedstawicielami "Solidarności" z "Bogdanki" na WZD Sekcji przez najbliższe 4 lata będą: Konrad Gardyga, Antoni Pasieczny i Marcin Zieliński.