WUG: Zgłoś nieprawidłowości

Wypadkowość w polskim górnictwie węglowym jest zbyt wysoka. Odpowiadając na ten stan rzeczy, Wyższy Urząd Górniczy (WUG) uruchomił specjalną skrzynkę pocztową, gdzie można przesyłać informacje o zaobserwowanych nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli chcesz podzielić się swoimi uwagami na temat konkretnych przypadków łamania zasad bhp, pisz bezpośrednio do WUG: bhp.uwagi@wug.gov.pl.

Polecamy

Statystyki strony

Górniczy Zespół Trójstronny obradował w Warszawie PDF Drukuj
piątek, 05 lutego 2016 19:16

W warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się pierwsze po ubiegłorocznych wyborach zebranie Trójstronnego Zespołu Branżowego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Przedstawiciele strony związkowej, rządu i pracodawców dyskutowali na temat bieżącej sytuacji sektora wydobywczego. Obradom współprzewodniczył minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Więcej…
 


KHW: Porozumienia brak. "Czternastka" w dwóch ratach PDF Drukuj
piątek, 05 lutego 2016 16:09

Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) jednostronnie zdecydował, że nagroda roczna ("czternastka") za 2015 rok zostanie wypłacona w dwóch ratach - pierwszą część świadczenia, wynoszącą 1200 złotych netto na zatrudnionego, górnicy otrzymają 5 lutego; resztę, wyliczaną indywidualnie - do 2 lipca. Cześć związkowców odmówiła podpisania gotowego porozumienia, które gwarantowało pracownikom wypłatę pierwszej raty na poziomie 2100 zł netto, stąd arbitralna decyzja pracodawcy.

Więcej…
 
"Makoszowy": Wciąż niepewna przyszłość PDF Drukuj
piątek, 05 lutego 2016 11:51

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego domaga się od rządu przyspieszenia działań w kwestii znalezienia inwestora dla stanowiącej oddział Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) zabrskiej kopalni "Makoszowy". Związkowcy skierowali pismo do pani premier Beaty Szydło, przypominając o zapisach porozumienia podpisanego 17 stycznia 2015 roku. Dotyczą one między innymi KWK "Makoszowy", którą powinien przejąć nowy podmiot.

Więcej…
 
KW: Najpierw spotkanie z ministrem, potem masówki dla załóg PDF Drukuj
czwartek, 04 lutego 2016 13:06

Związkowcy z Kompanii Węglowej SA (KW) oczekują, że podczas piątkowego spotkania z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim usłyszą "jasne stanowisko" w sprawie kroków, jakie zamierza podjąć resort i Zarząd KW, aby doprowadzić do powołania Polskiej Grupy Górniczej ("nowej" Kompanii Węglowej). Niezależnie od przebiegu rozmów, 9 lutego chcą przeprowadzić masówki dla załóg.

Więcej…
 
W Kompanii bez przełomu... PDF Drukuj
środa, 03 lutego 2016 19:58

Środowa tura negocjacji przedstawicieli trzynastu central związkowych funkcjonujących w Kompanii Węglowej SA (KW) i Zarządu Spółki nie przyniosła rozstrzygnięć. Pracodawca podtrzymał decyzję o wypowiedzeniu lipcowego porozumienia, które gwarantowało pracownikom KW zatrudnienie na dotychczasowych warunkach przez dwanaście miesięcy od przejścia do "nowej" Kompanii Węglowej.

Więcej…
 
KW: Rozmowy przerwane. Ciąg dalszy - w środę PDF Drukuj
poniedziałek, 01 lutego 2016 18:57

W katowickiej siedzibie Zarządu Kompanii Węglowej SA (KW) doszło do rozmów przedstawicieli trzynastu kompanijnych central związkowych z Zarządem Spółki. Stronom towarzyszył wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Dyskusja dotyczyła między innymi kwestii sposobu wypłaty nagrody rocznej ("czternastki") za rok 2015. Porozumienia nie osiągnięto. Kolejne spotkanie - pojutrze.

Więcej…
 
KW: Zarząd wypowiedział lipcowe porozumienie (aktualizacja) PDF Drukuj
czwartek, 28 stycznia 2016 20:01

Zarząd Kompanii Węglowej SA (KW) wypowiedział zawarte 17 lipca ubiegłego roku porozumienie ze związkami zawodowymi, które gwarantowało pracownikom KW zatrudnienie na dotychczasowych warunkach przez dwanaście miesięcy od przejścia do Polskiej Grupy Górniczej ("nowej" Kompanii Węglowej). W Spółce zawrzało.

Więcej…
 
SG: Zakaz ogrzewania węglem w Krakowie. Kto następny? PDF Drukuj
czwartek, 28 stycznia 2016 14:19

Ukazał się styczniowy numer miesięcznika Solidarność Górnicza. Piszemy między innymi o szokujących wynikach kontroli sprawności aparatów ucieczkowych, potencjalnych konsekwencjach przyjętej przez radnych sejmiku małopolskiego uchwały dotyczącej zakazu ogrzewania węglem i drewnem na terenie Krakowa oraz rozmowach na temat zmian w polityce energetycznej Unii Europejskiej. Poruszamy też, jak zwykle, sprawy bieżące. Zachęcamy do lektury.

(-)

 
Związkowcy ws. "14-tek": Przestrzegajmy zawartych porozumień PDF Drukuj
czwartek, 28 stycznia 2016 12:17

Reprezentujący pracowników Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) i Kompanii Węglowej SA (KW) związkowcy rozmawiają z zarządami obydwu spółek na temat sposobu wypłaty tak zwanej czternastej pensji za 2015 rok. Pracodawcy proponują rozbicie świadczenia na raty - przedstawiciele strony związkowej chcą, by górnicy otrzymali "czternastkę" w całości.

Więcej…
 
Pomysł przeniesienia deputatu do budżetu powraca PDF Drukuj
poniedziałek, 25 stycznia 2016 12:53

Górnicze organizacje związkowe prowadzą zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą projektu zmian w Ustawie z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Strona społeczna proponuje przywrócenie wszystkim emerytom i rencistom prawa do deputatu węglowego po uprzednim przejęciu zobowiązań dotyczących bezpłatnego węgla przez Skarb Państwa. Obecnie spółki węglowe regulują to uprawnienie indywidualnie.

Więcej…
 
Kłysz: Obronią nas tylko dobre wyniki PDF Drukuj
sobota, 23 stycznia 2016 23:35

- Z doświadczenia wiem, że należy być bardzo ostrożnym. O sukcesie powiem dopiero wtedy, gdy KWK "Brzeszcze" zacznie wychodzić "na plus" i osiągać wyniki, jakie osiągała kilka lat temu - mówi Stanisław Kłysz (na zdjęciu). Polecamy rozmowę z przewodniczącym NSZZ "Solidarność" w KWK "Brzeszcze", gdzie ponad rok temu rozpoczął się kilkunastodniowy protest pracowników Kompanii Węglowej SA (KW) przeciwko rządowym planom likwidacji czterech kompanijnych kopalń.

Więcej…
 
Polska Grupa Górnicza zamiast "nowej" Kompanii PDF Drukuj
środa, 20 stycznia 2016 16:24

Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy, spółka celowa Węglokoksu SA, w oparciu o którą ma powstać tak zwana "nowa" Kompania Węglowa, od końca grudnia ubiegłego roku działa pod szyldem Polskiej Grupy Górniczej (PGG) - i taką właśnie nazwę nosić będzie podmiot zwany dotychczas roboczo "nową" Kompanią. Zmianę nazwy uwzględniono już w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Według KRS, prezesem Zarządu Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. jest Jerzy Polok.

Więcej…
 
Kozłowski: Czas pokazał, że mieliśmy rację PDF Drukuj
sobota, 16 stycznia 2016 15:59

O szczegółach porozumień dotyczących wypłaty "czternastki" za rok 2015 uprawnionym pracownikom kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) oraz nabycia uprawnień do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przez pracowników dołowych zatrudnionych w JSW po 15 lutego 2012 roku rozmawiamy z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji związkowych JSW SA: Romanem Brudzińskim, Pawłem Kołodziejem, Sławomirem Kozłowskim (na zdjęciu) i Markiem Płocharskim.

Więcej…
 
JSW: "Czternastka" za 2015 do 1 czerwca PDF Drukuj
sobota, 16 stycznia 2016 14:49

Wypłata "czternastej pensji" za 2015 rok do 1 czerwca oraz sposób jej wyliczania, który nie będzie się różnił od sposobu zastosowanego przy wyliczaniu "czternastki" za rok 2014 - to główne ustalenia wynikające z porozumienia podpisanego 13 stycznia przez reprezentatywne organizacje związkowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) i Zarząd JSW.

Więcej…
 
Grajcarek: Priorytetem musi być bezpieczeństwo PDF Drukuj
poniedziałek, 11 stycznia 2016 02:50

Liczne przypadki wadliwego działania aparatów ucieczkowych zawierających tak zwaną masę tlenotwórczą sprawiły, że górnicza "Solidarność" zwróciła się do prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) Mirosława Koziury o podjęcie decyzji dotyczącej stosowania w polskich kopalniach aparatów z własnym źródłem tlenowym. Szczegóły wniosku wyjaśnia Kazimierz Grajcarek, członek Rady górniczej "Solidarności", szef Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność".

Więcej…
 
Nowela "ustawy górniczej" z podpisem prezydenta PDF Drukuj
czwartek, 31 grudnia 2015 12:54

28 grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Umożliwia ona między innymi nieodpłatne zbywanie kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) i określa warunki przyznawania jednorazowych odpraw pracownikom odchodzącym z górnictwa. Sejm przyjął nowelę 22 grudnia. Czas naglił, bo poprzednia wersja ustawy przestawała obowiązywać z końcem bieżącego roku.

Więcej…
 
SKGWK: Likwidujmy konta w ING, instytucji wrogiej górnictwu! PDF Drukuj
wtorek, 22 grudnia 2015 13:48

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego (SKGWK) NSZZ "Solidarność" przeniesie swoje konto bankowe z ING Banku Śląskiego do innej instytucji finansowej. Apeluje też, by tak samo postąpili pracodawcy z branży górniczej i całego sektora paliwowo-energetycznego oraz pracownicy kopalń. To protest przeciwko decyzji Grupy ING o wycofaniu się z finansowania inwestycji opartych na węglu.

Więcej…
 
SG: Wyprowadzić górnictwo na prostą PDF Drukuj
wtorek, 22 grudnia 2015 11:34

Ukazał się świąteczny numer Solidarności Górniczej. - Z początkiem roku chcemy usiąść ze stroną społeczną do stołu rozmów, by zapoznać ją z tezami dotyczącymi strategii górnictwa i programów dla poszczególnych spółek - zapowiada wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski w publikowanej przez nas rozmowie. Piszemy o efektach paryskiego szczytu klimatycznego, perspektywach budowy naziemnej instalacji zgazowania węgla kamiennego w Polsce i antywęglowej polityce banków. Zachęcamy do lektury.

(-)

 
Relikwie męczennika w halembskiej parafii PDF Drukuj
niedziela, 20 grudnia 2015 21:14

14 grudnia w rudzkim kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej odbyła się parafialna uroczystość wprowadzenia relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Wydarzenie uświetniła asysta orkiestry górniczej i przybyłych pocztów sztandarowych. Dokładnie 34 lata wcześniej - dzień po ogłoszeniu stanu wojennego - funkcjonariusze Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO) dokonali pacyfikacji kopalni "Halemba", przerywając górniczy strajk w obronie "Solidarności" i internowanych działaczy.

Więcej…
 
Wypełnić testament poległych górników PDF Drukuj
środa, 16 grudnia 2015 23:59

Musimy zastanowić się nad tym, czy ideały, za które górnicy z KWK "Wujek" oddali życie, zostały wypełnione, a jeśli nie, to pozostawiony przez nich testament wypełnić - powiedziała pani premier Beata Szydło podczas uroczystości upamiętniających ofiary pacyfikacji kopalni "Wujek" sprzed 34 lat, które odbyły się w Katowicach.

Więcej…
 
Jaworzno: Prezydent u gwarków z "Sobieskiego" PDF Drukuj
poniedziałek, 14 grudnia 2015 16:10

Tegoroczna Karczma Piwna NSZZ "Solidarność" ZG "Sobieski" miała szczególny wymiar. Zgromadzonych w jaworznickiej hali Miejskiego Centrum Kultury i Sportu gwarków odwiedził prezydent Andrzej Duda. Szef państwa zapewnił, że będzie sprawował patronat nad polskim górnictwem, określając je mianem jednego z "absolutnie najważniejszych" sektorów gospodarki. Wspólną zabawę poprzedziła uroczystość odznaczenia Złotym Krzyżem Zasługi szesnastu zasłużonych związkowców z górniczej "Solidarności".

Więcej…
 
Kompanijna "S": Wszystkie kopalnie do "nowej" KW PDF Drukuj
poniedziałek, 14 grudnia 2015 10:26

- Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej S.A. stoi na stanowisku, że Nowa Kompania Węglowa (...) powinna powstać na bazie 11 kopalń i 4 zakładów w połączeniu ze spółkami energetycznymi jako inwestorem strategicznym - czytamy w piśmie skierowanym przez kompanijną "Solidarność" do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. To odpowiedź na sugerowaną możliwość wyłączenia czterech kopalń z operacji tworzenia "nowej" Kompanii.

Więcej…
 
Ofiarom - zadośćuczynienie, katom - zasłużona kara PDF Drukuj
niedziela, 13 grudnia 2015 21:36

34 lata temu, 13 grudnia 1981 roku, generał Wojciech Jaruzelski poinformował o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu stanu wojennego decyzją Rady Państwa - co było nielegalne, nawet w świetle obowiązującego wówczas prawa. Do końca 1982 roku reżim wydał 10132 decyzje o internowaniu 9736 osób "zagrażających władzy" (część była internowana dwu- lub trzykrotnie). Wszystkie ofiary komunistycznej dyktatury uczcili dziś członkowie śląsko-dąbrowskiej "Solidarności".

Więcej…
 
34. rocznica komunistycznej zbrodni (zapowiedź) PDF Drukuj
wtorek, 08 grudnia 2015 23:57

13 i 16 grudnia członkowie śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" oddadzą cześć ofiarom stanu wojennego. Uroczystości rocznicowe odbędą się w Zabrzu-Zaborzu, gdzie 34 lata temu komunistyczne władze internowały kilkuset działaczy organizacji opozycyjnych, głównie NSZZ "Solidarność", oraz Katowicach, miejscu brutalnej pacyfikacji KWK "Wujek" dokonanej przez funkcjonariuszy Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO). Z rąk ZOMO-wców zginęło wówczas dziewięciu górników.

Więcej…
 
ARM kupi węgiel ze zwałów. Grzesik: Czekamy na szczegóły PDF Drukuj
poniedziałek, 07 grudnia 2015 08:13

- Każde rozwiązanie, które pozwoli kopalniom przetrwać, jest dobre. Czekamy na szczegóły, bo nie wiemy chociażby tego, po jakiej cenie węgiel będzie skupowany - skomentował decyzję rządu o skupie węgla zalegającego na zwałach przez Agencję Rezerw Materiałowych (ARM) przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Jarosław Grzesik.

Więcej…
 

Zlikwiduj konto w ING!

Aktualne wydanie gazety


1/2016