Porozumienia 2015

Porozumienia w wersji cyfrowej:

•  Jastrzębska Spółka Węglowa SA

•  Katowicki Holding Węglowy SA

•  Kompania Węglowa SA

WUG: Zgłoś nieprawidłowości

Wypadkowość w polskim górnictwie węglowym jest zbyt wysoka. Odpowiadając na ten stan rzeczy, Wyższy Urząd Górniczy (WUG) uruchomił specjalną skrzynkę pocztową, gdzie można przesyłać informacje o zaobserwowanych nieprawidłowościach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli chcesz podzielić się swoimi uwagami na temat konkretnych przypadków łamania zasad bhp, pisz bezpośrednio do WUG: bhp.uwagi@wug.gov.pl.

Polecamy

Statystyki strony

KW: Krajowa "S" Górnicza - Pilne spotkanie przedstawicieli Rządu oraz MKPS PDF Drukuj
piątek, 26 czerwca 2015 08:05

W związku z niepokojącymi informacjami płynącymi odnośnie tworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej Sekcja Krajowa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" zwraca się do ministra Skarbu Państwa Andrzeja Czerwińskiego oraz Pełnomocnika Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego ministra Wojciecha Kowalczyka  o zorganizowanie w trybie pilnym spotkania z przedstawicielami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego oraz przedstawicielami rządu będących sygnatariuszami porozumienia zawartego 17 stycznia 2015.

Więcej…
 


Pierwsze posiedzenie Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. PDF Drukuj
piątek, 19 czerwca 2015 09:58

Dnia 17 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pracowników III kadencji przy obecności przedstawicieli Zarządu Kompanii Węglowej S.A.

Zgodnie z statutem powołano prezydium Rady w skład którego weszli:

  • Przewodniczący Rady Pracowników:          - Dariusz Potyrała
  • Wiceprzewodniczący Rady Pracowników: - Bogusław Hutek oraz Jerzy Demski
  • Sekretarz Rady Pracowników:                  - Krzysztof Stanisławski

Ponadto Rada Pracowników Kompani Węglowej S.A  na posiedzeniu ustaliła zasady współpracy z zarządem Kompanii Węglowej S.A.

Przypomnijmy, Rady pracowników posiadają ustawową kompetencję do uzyskiwania od pracodawcy informacji na temat przedsiębiorstwa,m. in. działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy,przewidywanych zmian stanu i struktury zatrudnienia oraz działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

 
Odnaleziono ciała górników PDF Drukuj
wtorek, 16 czerwca 2015 19:02

 

W poniedziałek, 15 czerwca ratownicy prowadzący akcję w ruchu Śląsk kopalni Wujek odnaleźli ciała dwóch poszukiwanych górników.

Więcej…
 
Związkowcy z "S": Uporządkować konkurencję na rynku węgla! PDF Drukuj
środa, 27 maja 2015 23:55

O uporządkowanie zasad wewnętrznej konkurencji między podmiotami działającymi w górnictwie zaapelowali przewodniczący czterech regionów związkowych NSZZ "Solidarność", kierując specjalne pismo na ręce pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka.

Więcej…
 
Kolorz do eurokomisarzy: "Polityka klimatyczna" szkodzi całej UE PDF Drukuj
piątek, 12 czerwca 2015 14:52

Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" Dominik Kolorz po raz kolejny skrytykował tak zwaną politykę klimatyczną Unii Europejskiej (UE) w kontekście słów o nieuchronnej dekarbonizacji gospodarki UE, które padły z ust wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej (KE) i komisarza do spraw unii energetycznej Maroša Šefčoviča oraz komisarza ds. działań w dziedzinie klimatu i energii Miguela Ariasa Cañete'a. W tej sprawie skierował list do obydwu urzędników.

Więcej…
 
KW: Rada na czas przekształceń PDF Drukuj
środa, 03 czerwca 2015 23:45

Pracownicy Kompanii Węglowej SA (KW) wybrali 7-osobową Radę Pracowników III kadencji. Największą liczbę głosów w drugiej turze wyborów do tego gremium otrzymali kandydaci z listy wystawionej przez reprezentatywne organizacje związkowe: Jerzy Demski, Bogusław Hutek, Dariusz Potyrała, Jerzy Sawczuk, Przemysław Skupin, Krzysztof Stanisławski i Waldemar Stelmach. Frekwencja wyniosła 22,69 procent. Pierwsze zebranie nowej Rady odbędzie się najprawdopodobniej 17 czerwca.

Więcej…
 
KW: Nieetyczne narzucanie Kodeksu Etyki PDF Drukuj
środa, 03 czerwca 2015 09:58

Organizacje związkowe z Kompanii Węglowej SA (KW) zaprotestowały przeciwko podjętej przez Zarząd próbie narzucenia załodze Kodeksu Etyki KW. Pracowników zmusza się do podpisywania oświadczeń o jego przyjęciu. Zdaniem związkowców, Kodeks jest mało przejrzysty i może postawić pracownika w niekorzystnej sytuacji wobec pracodawcy. Podczas spotkania ze stroną społeczną prezes Zarządu KW Krzysztof Sędzikowski zapewnił, że pracownicy nie mają obowiązku podpisywania się pod Kodeksem.

Więcej…
 
Węglokoks Kraj: Nowa firma, nowe struktury "S" PDF Drukuj
wtorek, 02 czerwca 2015 18:17

Komisje zakładowe NSZZ "Solidarność" zrzeszające pracowników KWK "Bobrek" i KWK "Piekary" utworzyły Zakładową Organizację Koordynacyjną (ZOK) NSZZ "S" Węglokoks Kraj Sp. z o.o. Szefem nowej struktury związkowej, obejmującej swym zasięgiem całą firmę, został Jarosław Grzesik (przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "S" KWK "Bobrek-Centrum"), a jego zastępcą - Krzysztof Duda (przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "S" KWK "Piekary").

Więcej…
 
Grajcarek: Mamy do czynienia z "zieloną dyktaturą" PDF Drukuj
poniedziałek, 01 czerwca 2015 20:32

- Nasza batalia o rozsądną politykę klimatyczną Unii Europejskiej przynosi rezultaty. Rozpoczynaliśmy ją jako "Solidarność" i wtedy byliśmy sami, później przystąpiły do nas inne związki zawodowe, a dzisiaj są z nami naukowcy, którzy potwierdzają to, o czym my mówiliśmy wiele lat temu - komentuje przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (SGiE) "S" Kazimierz Grajcarek, podsumowując zorganizowaną przez Komisję Krajową Związku konferencję "Polityka klimatyczna - próba oceny. Co dalej?".

Więcej…
 
Renegocjujmy ten Pakiet! PDF Drukuj
poniedziałek, 01 czerwca 2015 13:58

"Czy Polska ma szanse, aby ograniczyć negatywny wpływ polityki klimatycznej Unii Europejskiej na polski przemysł i polską gospodarkę?", "Czy Polska może zostać wyłączona z rygorów tej unijnej polityki?" i "Czy Polska jest w stanie opracować i wdrożyć politykę energetyczną i klimatyczną dostosowaną do własnych warunków i możliwości?" - na te pytania szukali odpowiedzi politycy, naukowcy, pracodawcy i związkowcy podczas konferencji zorganizowanej w Katowicach przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność".

Więcej…
 
Piotr Duda: Będziemy pilnować realizacji "umowy programowej" PDF Drukuj
środa, 27 maja 2015 12:46

Przewodniczący Komisji Krajowej (KK) NSZZ "Solidarność" Piotr Duda zapowiedział, że Związek będzie pilnował realizacji "umowy programowej", jaką zawarł z Andrzejem Dudą jeszcze jako kandydatem na prezydenta. - Będziemy pilnować, czy faktycznie Andrzej Duda będzie się wywiązywał z zawartej z nami umowy - stwierdził podczas wizyty w Poznaniu, gdzie spotkał się z regionalnymi działaczami "S" i powołanym przez KK Zespołem do spraw Rozwoju Przemysłu.

Więcej…
 
Zmiany, zmiany, zmiany... Andrzej Duda prezydentem Polski PDF Drukuj
poniedziałek, 25 maja 2015 23:51

Popierany przez NSZZ "Solidarność" kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda (Prawo i Sprawiedliwość) zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich, uzyskując poparcie 51,55 procent głosujących. Jego rywal, urzędujący prezydent Bronisław Komorowski (wywodzący się z Platformy Obywatelskiej), otrzymał 48,45 procent głosów. Frekwencja wyniosła 55,34 procent. Mieszkańcy większości "gmin górniczych" poparli Andrzeja Dudę.

Więcej…
 
Andrzej Duda: Węgiel gwarancją suwerenności energetycznej PDF Drukuj
piątek, 22 maja 2015 23:42

- Nie ma zgody na zamykanie polskich kopalń. Polski przemysł wydobywczy i energetyczny trzeba unowocześniać, wdrażać nowe technologie, chociażby spalania węgla czy jego przetwarzania. To jest droga, którą musimy podążać - powiedział Andrzej Duda, kandydat na prezydenta popierany przez NSZZ "Solidarność", podczas wizyty w Rudzie Śląskiej. Zaznaczył, że Polska posiada 90 procent europejskich złóż węgla, które będzie można eksploatować jeszcze przez ponad 200 lat.

Więcej…
 
KW: 27 maja - decydująca tura wyborów do Rady Pracowników PDF Drukuj
czwartek, 21 maja 2015 08:27

27 maja (środa) pracownicy Kompanii Węglowej SA (KW) wezmą udział w drugiej - i ostatniej - turze wyborów do Rady Pracowników KW III kadencji. Przypomnijmy, że pierwsza tura, która odbyła się 22 kwietnia, została unieważniona, bo do urn poszło mniej niż 50 procent uprawnionych. "Dogrywka" - z mocy ustawy - będzie uznana za ważną bez względu na frekwencję.

Więcej…
 
SG: "Solidarność" stawia na Dudę PDF Drukuj
środa, 20 maja 2015 12:00

W majowym numerze miesięcznika Solidarność Górnicza sporo miejsca poświęcamy wyborom prezydenckim. Całkowicie różne podejście kandydatów do tematyki górniczej sprawia, że wynik głosowania będzie miał decydujące znaczenie dla przyszłości polskiego sektora wydobywczego. Ponadto omawiamy problemy wynikające z trwającego procesu restrukturyzacyjnego Kompanii Węglowej SA i przypominamy o trwającej nieprzerwanie od 18 kwietnia akcji ratunkowej w KWK "Wujek" Ruch "Śląsk".

(-)

 
"Brzeszcze": Wciąż niepewna przyszłość i niepokój załogi PDF Drukuj
wtorek, 19 maja 2015 10:33

4 maja kopalnia "Brzeszcze" przestała być oddziałem Kompanii Węglowej SA (KW) i trafiła do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). O tym, kiedy - zgodnie z zapisami styczniowego porozumienia kończącego strajk w KW - zostanie przejęta przez koncern Tauron, zdecydują kolejne tygodnie. Związkowcy zauważają jednak, że rozmowy na temat przejęcia "Brzeszcz" przez Tauron idą "jak po grudzie", co już dziś niepokoi załogę gotową do walki o przyszłość zakładu.

Więcej…
 
Nowa Kompania rodzi się w bólach PDF Drukuj
poniedziałek, 18 maja 2015 21:59

Przedstawiciele górniczych organizacji związkowych i zarządów spółek węglowych spotkali się w Katowicach z pełnomocnikiem rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciechem Kowalczykiem. Głównym tematem rozmów był stopień realizacji zapisów styczniowego porozumienia, które kończyło strajk pracowników kopalń Kompanii Węglowej SA (KW).

Więcej…
 
Konferencja: Polityka klimatyczna - próba oceny. Co dalej? PDF Drukuj
poniedziałek, 18 maja 2015 17:21

O możliwościach ograniczenia zgubnego wpływu tak zwanej polityki klimatycznej Unii Europejskiej na polską gospodarkę, koncepcjach stworzenia polityki energetycznej i klimatycznej dostosowanej do polskich warunków i innych problemach będących pokłosiem "walki z ocieplaniem się klimatu" porozmawiają 29 maja w Katowicach uczestnicy organizowanej przez Komisję Krajową NSZZ "Solidarność" konferencji "Polityka klimatyczna - próba oceny. Co dalej?". Do dyskusji zaproszono polityków i naukowców.

Więcej…
 
Andrzej Duda: Chcę szerokiego porozumienia społecznego PDF Drukuj
poniedziałek, 18 maja 2015 03:15

Popierany przez NSZZ "Solidarność" kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził Katowice, gdzie spotkał się z przewodniczącymi: "S" - Piotrem Dudą i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) - Janem Guzem. Podczas konferencji prasowej zapowiedział, że jako prezydent skupi się na podwyższeniu jakości stopy życiowej polskich rodzin. - Nie da się tego osiągnąć bez szerokiego porozumienia społecznego - podkreślił.

Więcej…
 
Dudek: Dobijają zdrową część sektora PDF Drukuj
piątek, 15 maja 2015 13:05

Polityka sprzedaży węgla poniżej kosztów produkcji przez Kompanię Węglową SA (KW) budzi coraz szerszy sprzeciw w środowisku górniczym. Pracodawców popierają związkowcy. Wskazują, że Kompania destabilizuje rynek, przyczyniając się do pogorszenia kondycji innych spółek węglowych. O konsekwencjach decyzji podjętych przez Zarząd KW dla Przedsiębiorstwa Górniczego (PG) "Silesia" Sp. z o.o. i całej branży rozmawiamy z Dariuszem Dudkiem, przewodniczącym "Solidarności" w czechowickiej kopalni.

Więcej…
 
Piotr Duda: Te wybory to spóźnione referendum emerytalne PDF Drukuj
piątek, 08 maja 2015 13:46

- Najbliższe wybory (...) to tak naprawdę spóźnione referendum emerytalne, którego przeprowadzenie zablokowała nam koalicja PO-PSL. Więcej - te i przyszłe wybory parlamentarne zdecydują, czy uda się odwrócić cały szereg antypracowniczych i antyspołecznych decyzji podjętych przez PO i PSL z Donaldem Tuskiem, Ewą Kopacz i Bronisławem Komorowskim na czele - napisał przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda w apelu do członków i sympatyków Związku.

Więcej…
 
Andrzej Duda: Polski nie stać na odejście od węgla! PDF Drukuj
środa, 06 maja 2015 15:43

- Stałe dostawy energii, niezagrożone przez nikogo niechętnego Polsce, są dla bezpieczeństwa naszego kraju tak samo ważne jak sprawna armia. Polska jest w tej szczęśliwej sytuacji, że dysponuje złożami węgla, które mogą być źródłem energii przez wiele kolejnych dziesięcioleci - mówi Andrzej Duda, popierany przez NSZZ "Solidarność" kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w rozmowie z miesięcznikiem Solidarność Górnicza. Polecamy lekturę tego wywiadu.

Więcej…
 
KK: Andrzej Duda z oficjalnym wsparciem Związku PDF Drukuj
środa, 06 maja 2015 13:04

Przewodniczący Komisji Krajowej (KK) NSZZ "Solidarność" Piotr Duda w imieniu całej KK podpisał "umowę programową" z kandydatem na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą. Dokument zobowiązuje kandydata m.in. do działań na rzecz obniżenia wieku emerytalnego oraz korzystnych dla pracowników zmian w prawie pracy. Zawarcie "umowy" jest jednoznaczne z udzieleniem oficjalnego poparcia kandydaturze Andrzeja Dudy przez największy polski związek zawodowy.

Więcej…
 
KW, KOK: Stronom udało się porozumieć, manifestację odwołano PDF Drukuj
wtorek, 05 maja 2015 09:48

- Manifestacja w obronie miejsc pracy (...) została odwołana w związku z osiągniętym porozumieniem z Zarządem Kompanii Węglowej S.A. - poinformowała "Solidarność" z należącego do Kompanii Węglowej SA (KW) Konsorcjum Ochrony Kopalń (KOK) Sp. z o.o. Związkowcy wynegocjowali gwarancje zatrudnienia dla pracowników i odstąpienie pracodawcy od polityki wypowiadania im umów o pracę.

Więcej…
 
KOK: Nie ma porozumienia, będzie manifestacja PDF Drukuj
piątek, 01 maja 2015 00:49

Przedstawicielom związków zawodowych i Zarządu Konsorcjum Ochrony Kopalń (KOK) Sp. z o.o. nie udało się porozumieć co do zmiany polityki prowadzonej przez pracodawcę, który systematycznie wypowiada kolejnym pracownikom umowy o pracę, zastępując je umowami-zleceniami. 6 maja, między godziną 10. a 12., w Katowicach odbędzie się manifestacja niezadowolonych pracowników KOK.

Więcej…
 

Aktualne wydanie gazety


6/2015