KW: PTE przyjęty. Poprawki związkowców zignorowane

W Katowicach odbyło się zebranie Rady kompanijnej "Solidarności". Przewodniczący "S" w Kompanii Węglowej SA (KW) Jarosław Grzesik poinformował, że w ubiegły piątek Rada Nadzorcza przyjęła Plan Techniczno-Ekonomiczny na rok 2011 bez korekt, a więc bez uwzględnienia uwag, które Rada Pracowników KW i związkowcy wystosowali w ubiegłym tygodniu, o czym informowaliśmy na naszej stronie. Poruszono również kwestię alokacji i zwolnień grupowych w KWK "Halemba-Wirek".

Przeciwko Planowi Techniczno-Ekonomicznemu na rok 2011 w kształcie ograniczającym zatrudnienie i wydobycie protestowały w ostatnich dniach organizacje związkowe działające na szczeblu KW oraz Rada Pracowników Spółki. - Jak widać, Rada Nadzorcza chyba nie bardzo przejęła się naszymi pismami, bo "klepnęła" PTE włącznie z polityką zatrudnienia. Nie muszę chyba mówić, że polityka zatrudnienia jest dla nas najbardziej newralgicznym punktem jeśli chodzi o tegoroczny PTE - komentuje Jarosław Grzesik.

- Zwróciliśmy się jeszcze grudniu, aby Zarząd KW poprzez odpowiednie służby na kopalniach przygotował analizę zatrudnienia w poszczególnych zakładach. Chodzi nam zwłaszcza o pracowników dołowych i przeróbki mechanicznej węgla. Na razie kierownictwo Kompanii nie chce nam przekazać tych informacji - powiedział przewodniczący kompanijnej "S".

 

Niepewność w "Halembie"

Józef Kowalczyk, przewodniczący Związku w "Halembie", przekazał zebranym informację na temat spotkania w sprawie alokacji pracowników KWK "Halemba-Wirek" oraz pakietu osłon dla tych pracowników powierzchni rudzkiej kopalni, którzy byliby objęci zwolnieniami grupowymi: - Trwają rozmowy z pracownikami administracji. Pakiet osłonowy przygotowany dla naszych pracowników jest nie do przyjęcia. Zgodnie z tym dokumentem kwoty pieniężne byłyby przyznawane na takiej zasadzie, że im więcej pracownica pracowała w administracji, tym dostanie mniej. Nie uwzględniono też sytuacji specyficznych, które spotykają ludzi, na przykład takich, gdy pani sama pracuje i wychowuje dzieci. Podjęliśmy kroki w kierunku poruszenia tej kwestii na najbliższym zebraniu Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników z udziałem wiceminister gospodarki pani Joanny Strzelec-Łobodzińskiej. Rzecz dotyczy 230 pań, które mogłyby przejść na świadczenia przedemerytalne, tymczasem próbuje się zwolnić osoby w sposób zupełnie przypadkowy. Chcemy się też zwrócić w tej sprawie do Zespołu i raz jeszcze porozmawiać.

 

Prezes "pod wpływem emocji"

Wiceprezes Kompanii Jacek Korski poinformował NSZZ "Solidarność" KWK "Halemba", że kwestie związane z rudzką kopalnią, w tym pakiety osłonowe i alokacje, będą analizowane po pierwszym kwartale 2011 roku. Korski zaproponował, aby spotkanie związkowców z Zarządem na temat tych spraw odbyło się po pierwszym kwartale. Wtedy mają zostać podjęte dalsze decyzje co do kopalni "Halemba-Wirek". Na razie wiceprezes próbuje wycofać się z czerwcowych zapowiedzi, w których obiecywał, że żadnych zwolnień, a tym bardziej likwidacji "Halemby" nie będzie. - Podobno podjął wtedy decyzję "pod wpływem emocji"... - dodaje Józef Kowalczyk.