Centrala Zbytu Węgla "Węglozbyt" SA

Lut 22, 2011

NSZZ "Solidarność" CZW "Węglozbyt" SA

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Centrali Zbytu Węgla "Węglozbyt" SA
ul. Tadeusza Kościuszki 30
40-931 Katowice

przewodniczący: Franciszek Pawlarczyk

telefon: 327-573-502 lub 627-349-288
fax: 627-349-400
e-mail: brak
strona internetowa: brak