Delegaci na sprawozdawczo-wyborcze IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" (WZD) zdecydowali, że przewodniczącym regionalnych struktur Związku do roku 2014 będzie Dominik Kolorz. Szef górniczej "S" był jedynym kandydatem ubiegającym się o tę funkcję i otrzymał poparcie 157 delegatów przy 169 oddanych głosach ważnych.

217 delegatów na IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" wybierze w czwartek nowego lidera regionalnych struktur "S". Kilka miesięcy temu ich dotychczasowy szef, Piotr Duda, objął funkcję przewodniczącego Komisji Krajowej Związku i przeniósł się z Katowic do Gdańska. Jak dotąd, jedyną osobą deklarującą chęć startu w czwartkowych wyborach jest obecny przewodniczący górniczej "Solidarności" Dominik Kolorz. Początek obrad o godz. 10.

- Mamy nadzieję, że dojdzie do poważnej debaty na temat stanu górnictwa w Polsce, a postulaty wsparte przez wielotysięczną manifestację zostaną zrealizowane. Jeśli jednak nadal będziemy się spotykać z negatywną postawą pracodawców, rządu czy parlamentu, nie możemy wykluczyć żadnych scenariuszy - podsumowuje ubiegłotygodniowy protest szef górniczej "Solidarności" Dominik Kolorz w rozmowie z Solidarnością Górniczą i odnosi się do incydentu sprzed budynku Katowickiego Holdingu Węglowego.

Przeciągające się rozmowy płacowe w Południowym Koncernie Węglowym SA (PKW) sprawiły, że tamtejsza "Solidarność" weszła w spór zbiorowy z Zarządem Spółki. Związkowcy domagają się 10-procentowego wzrostu płacy zasadniczej - w tym stawek osobistego zaszeregowania i stawek zaszeregowania roboty - od 1 maja 2011 roku oraz wyrównania premii bazowej i nadwyżki akordowej pracownikom Zakładu Górniczego "Janina" do poziomu obowiązującego w Zakładzie Górniczym "Sobieski".

Związki zawodowe działające w Kompanii Węglowej SA (KW), powołując się na tryb przewidziany ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zażądały 10-procentowej podwyżki wynagrodzeń w 2011 roku dla pracowników zakładów należących do KW. Ostatecznym terminem realizacji postulatu, wyznaczonym Zarządowi Spółki przez stronę społeczną, jest 31 marca. Dokument o wszczęciu procedury sporu zbiorowego podpisali przedstawiciele wszystkich dwunastu kompanijnych organizacji związkowych.

- Chcę spróbować przekonać państwa, że mój rząd przeprowadza głębokie reformy. Być może jednym z podstawowych grzechów mojej ekipy jest to, że nie potrafimy się z tym przebić do opinii publicznej - napisał w Gazecie Wyborczej premier Donald Tusk. - Jak głęboko sięga ręka Tuska w reformy, wie już nieomal każdy, kto w 2007 roku nabrał się na ceny kurczaków, jabłek, chleba i benzyny - odpowiada Kapitan Nemo z serwisu Niepoprawni.pl. Publikujemy obszerne fragmenty tekstu internauty.

Uruchomiliśmy cyfrowe archiwum ze wszystkimi wydaniami Błyskawicy, specjalnego biuletynu górniczej "Solidarności". Gazetka jest stałym elementem polityki informacyjnej Związku przy okazji referendów, manifestacji, strajków i innych wyjątkowych sytuacji. Teraz każdy może przejrzeć te numery, które ukazały się pod szyldem Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność". Zapraszamy do działu "Archiwalne wydania Błyskawicy".

- Prywatyzacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej musi zostać przeprowadzona jak najszybciej. Niezwykle istotne jest, by zgodzili się na nią górnicy. Potrzebny jest dialog i chęć porozumienia - powiedział poseł do Parlamentu Europejskiego z okręgu śląskiego Bogdan Marcinkiewicz po piątkowej demonstracji górników w Katowicach. Marcinkiewicz zaapelował o podjęcie działań na rzecz poprawy kondycji polskich kopalń i jak najszybsze uruchomienie przyjęć do pracy w sektorze wydobywczym.

Związkowcy z kopalni "Bogdanka" i Grupy Kapitałowej Enea podpisali porozumienie w celu zablokowania sprzedaży 51 procent akcji grupy Enea francuskiej firmie Électricité de France (EDF). Twierdzą, że planowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa decyzje w tej sprawie są sprzeczne z interesem polskiego sektora paliwowo-energetycznego i zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu kraju. W imieniu organizacji związkowych z "Bogdanki" dokument podpisał szef zakładowej "Solidarności" Antoni Pasieczny.

Manifestacja zorganizowana przez 11 górniczych central związkowych przeszła ulicami Katowic. Sześć tysięcy górników wyraziło swój sprzeciw wobec działań rządu premiera Donalda Tuska i zarządów spółek węglowych, których zaniechania doprowadziły branżę na skraj zapaści, a pracę pod ziemią uczyniły najniebezpieczniejszą od lat.

Kiedy cały świat pogrążony jest w smutku po kataklizmie, który nawiedził Japonię, u nas toczy się debata na temat budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Teraz nikt już jednak nie może stwierdzić, że są na świecie urządzenia zbudowane przez człowieka, które dawałyby 100% pewności, iż nie ulegną awarii - nie tylko z powodu trzęsienia ziemi, ale np. w wyniku błędu popełnionego przez człowieka - pisze przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" Kazimierz Grajcarek.

Organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) powołały komitet protestacyjno-strajkowy, który ma opracować harmonogram działań po fiasku mediacji w ramach płacowego sporu zbiorowego pomiędzy stroną społeczną a Zarządem JSW. Zarząd zgadza się na 10-procentowy wzrost wynagrodzeń pod warunkiem, że zostanie wprowadzony niekorzystny dla górników tzw. motywacyjny system płacy. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwia się NSZZ "Solidarność" i pozostali związkowcy.

Środowe spotkanie związkowców z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) z ministrem skarbu Aleksandrem Gradem zakończyło się bez rozstrzygnięć. Szef resortu wysłuchał postulatów organizacji związkowych, a potem próbował udowadniać, że JSW będzie "upubliczniona", nie sprywatyzowana. Ta żonglerka słowna ma, zdaniem szefa "Solidarności" w JSW Sławomira Kozłowskiego, uśpić czujność górników z jastrzębskich kopalń, którzy w międzyczasie zostaną pozbawieni swoich dotychczasowych uprawnień.

Działania w sprawie dodatkowych przyjęć do pracy podjęte przez NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA wraz z innymi organizacjami związkowymi przyniosły pozytywny skutek - Zarząd podjął decyzję zwiększającą zatrudnienie o 1525 osób w stosunku do tego co zakładał Plan Techniczno-Ekonomiczny na rok 2011. Związkowcy zapowiedzieli dalszą walkę o przyjęcia, bo zatrudnienie 1500 pracowników przy pierwotnym założeniu zmniejszenia zatrudnienia o 2500 osób sprawia, że liczba pracowników i tak spadnie o 1000 osób.

Górnicy i energetycy z NSZZ "Solidarność" solidaryzują się z pogrążoną w żałobie Japonią. Trzęsienie ziemi, które w ubiegłym tygodniu dotknęło ten kraj, spowodowało śmierć kilku tysięcy osób. - W obliczu ogromu zniszczeń spowodowanych trzęsieniem ziemi i wywołanych przez nie katastrof oraz wielu ofiar, które kataklizm ten pochłonął, Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" wyraża głębokie współczucie oraz wyrazy solidarności z całym narodem japońskim - głosi oświadczenie wydane przez SGiE.

Zachowanie większościowego pakietu akcji sprywatyzowanej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) przez Skarb Państwa, zabezpieczenie interesów pracowniczych w maksymalnym wymiarze 15 procent akcji pracowniczych i uznanie prawa załogi do współdecydowania o prywatyzacji Spółki - to główne warunki związkowców z JSW przed podjęciem dialogu z Ministerstwem Skarbu Państwa odnośnie prywatyzacji. Spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z ministrem skarbu odbędzie się w środę.

Górnicza "Solidarność" poinformowała o szczegółach piątkowej manifestacji ulicami Katowic. Harmonogram zaplanowanej na 18 marca akcji wygląda następująco: godz. 9.30 - zbiórka przed Spodkiem, godz. 10.00 - przemarsz w kierunku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ok. godz. 11.00 - początek wiecu przed Urzędem i przekazanie petycji Wojewodzie Śląskiemu, ok. godz. 12.00 - przemarsz przed siedzibę Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego SA przy ul. Damrota, ok. godz. 13.00 - zakończenie manifestacji.

Dwanaście organizacji związkowych działających w Kompanii Węglowej SA (KW) na szczeblu Spółki wystosowało wspólny apel do Zarządu o jak najszybsze zwiększenie stanu zatrudnienia. Brak rąk do pracy i obarczanie tymi samymi zadaniami malejącej liczby górników przekłada się na wzrost wypadkowości: od początku roku zginęło 10 pracowników kopalń węgla kamiennego. W innym piśmie strona społeczna zażądała renegocjacji wartości posiłków profilaktycznych w związku z ostatnimi podwyżkami cen żywności.

Ukazała się Błyskawica. Biuletyn górniczej "Solidarności" pod tym tytułem zachęca do wzięcia udziału w piątkowej manifestacji i podsumowuje przyczyny, które wymusiły na górnikach przyjęcie takiej formy protestu. Błyskawicę w wersji cyfrowej można pobrać z naszej strony. Zachęcamy do lektury.

Zakończyła się dwutygodniowa sonda, w której pytaliśmy Was o opinię na temat prywatyzacji spółek węglowych. Bezwzględną większością głosów (56%) uznaliście, że "to działanie antypaństwowe i wstęp do całkowitej wyprzedaży strategicznego sektora gospodarki". Znaczniej mniej zwolenników ma prywatyzacja przez giełdę z zachowaniem większościowego udziału Skarbu Państwa (23%) i opinia, że górnictwo już dawno powinno funkcjonować na zasadach wolnorynkowych (21%). Dziękujemy za oddane głosy.