Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duchowny związany z "Solidarnością" nowohucką i górniczą od lat 80-tych, skomentował rezygnację Lecha Wałęsy z uczestnictwa w obchodach 30. rocznicy powstania "S". - Od wielu lat Wałęsa ma ewidentny problem sam z sobą. Pompowany przez lata pochlebstwami tak przez cynicznych polityków, jak i najróżniejszej maści klakierów, naprawdę uwierzył, że "»Solidarność« to ja". Jest to jego osobista tragedia - pisze kapelan nowohuckiej "S" na swojej stronie internetowej.

Wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk przychylił się do propozycji związkowców z Kompanii Węglowej SA (KW) i podejmie się mediacji w sporze pomiędzy stroną społeczną a Zarządem Spółki. Pierwsze, wstępne spotkanie w tej sprawie odbędzie się pojutrze. Jak mówią związkowcy, pośrednictwo wojewody jest ostatnią szansą na zażegnanie sporu. Jeśli mediacje zakończą się fiaskiem, strajk w zakładach KW stanie się całkiem realny. O tym, czy do niego dojdzie, zdecydują sami górnicy w referendum zaplanowanym na 2 września.

W związku z dramatyczną sytuacją mieszkańców Bogatyni, którą w ubiegłą sobotę nawiedziły ulewy i tragiczna w skutkach powódź, przewodniczący Rady Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" Kazimierz Grajcarek zwrócił się do wszystkich organizacji związkowych działających w polskim górnictwie i energetyce o pomoc finansową dla poszkodowanych. Zgromadzona kwota zostanie przekazana organizacji zakładowej NSZZ "Solidarność" Kopalni Węgla Brunatnego "Turów" w Bogatyni.

Jak informowaliśmy miesiąc temu, związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) złożyli wniosek do katowickiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), w którym stanowczo zażądali kontroli po wprowadzeniu przez kierownictwo JSW nowego "Regulaminu przyznawania premii za poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach". Inspektorzy PIP zawitali do Biura Zarządu JSW w dniach 27-28 lipca, po czym przedstawili związkowcom wyniki kontroli.

Organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) przesłały pismo do wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, w którym poinformowały o poważnym załamaniu produkcji węgla typu 35 (hard). Związkowcy zwrócili uwagę, że Zarząd JSW nieprecyzyjnie przedstawia dane dotyczące obecnej sytuacji produkcyjnej, zaś dobry wynik ekonomiczny wynika jedynie z osiągania dobrej ceny na węglu typu 35, a nie z realizacji planu produkcyjnego.

Związki zawodowe znajdujące się w sporze zbiorowym z Zarządem Kompanii Węglowej SA (KW), w tym kompanijna "Solidarność", powołały Sztab Protestacyjno-Strajkowy. To efekt fiaska mediacji i braku woli zawarcia porozumienia przez kierownictwo Spółki. 31 sierpnia w zakładach należących do KW odbędą się masówki informacyjne, a 2 września - referendum strajkowe. O sytuacji w KW związkowcy poinformowali wojewodę śląskiego Zygmunta Łukaszczyka, którego poproszono o mediacje.

Spotkanie związkowców z Radą Nadzorczą Kompanii Węglowej SA (KW) zakończyło się w piątek wieczorem. Rada została szczegółowo poinformowana o sytuacji w Spółce i - jak mówi jeden z uczestników spotkania - otrzymała wiedzę, której do tej pory nie posiadała. Odnosząc się do "Strategii" dla KW przewodnicząca Rady pani Aleksandra Magaczewska miała stwierdzić, że obecna wersja dokumentu to propozycja, jednak kierunki w niej zawarte, ograniczenie wydobycia i zmniejszenie zatrudnienia, raczej się nie zmienią.

- Projekt "Strategii" dla Kompanii Węglowej (KW) do 2015 roku, z perspektywą do roku 2020, zakłada wstrzymanie wydobycia węgla w rudzkiej kopalni "Halemba" z końcem przyszłego roku - wynika z informacji przekazanych związkom zawodowym przez Zarząd KW. Przedstawiciele Kompanii nie komentują zawartości projektu "Strategii", zaznaczając że dokument ma na razie charakter roboczy, a jego zapisy mogą się jeszcze zmienić. Jak twierdzą związkowcy, górnikom z KW grozi także zamrożenie płac.

NSZZ "Solidarność" i inne związki zawodowe działające w Kompanii Węglowej sprzeciwiają się założeniom i planom koncernu zawartym w "Strategii rozwoju i funkcjonowania Kompanii Węglowej SA w latach 2010-2015 z perspektywą do roku 2020". Zapowiadają protesty, a nawet akcję strajkową. W czwartek przedstawiciele górniczych związków zawodowych działających w Kompanii Węglowej spotkali się z jej zarządem. Podczas spotkania związkowcom oficjalnie zaprezentowano założenia strategii.

Dobiegła końca kadencja 2006-2010 Rady Pracowników Kompanii Węglowej SA (KW). Przedstawiciele pracowników w nowej Radzie zostaną wyłonieni poprzez wybory, w których głosować będą mogli wszyscy pracownicy zakładów należących do KW. Największe organizacje związkowe działające w Spółce - NSZZ "Solidarność", Związek Zawodowy Górników w Polsce, Związek Zawodowy "Kadra" i Wolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" - wystawią w tych wyborach wspólną listę złożoną z 7 kandydatów.

Rada Pracowników Kompanii Węglowej SA negatywnie oceniła "Strategię rozwoju i funkcjonowania Kompanii Węglowej SA w latach 2010-2015 z perspektywą do roku 2020" przygotowaną przez Zarząd. Dokument zakłada m.in. przekształcenie centrów wydobywczych w tzw. kopalnie zespolone, obniżenie wielkości produkcji i zatrudnienia oraz likwidację niektórych zakładów należących do Kompanii. Zapraszamy do lektury opinii wydanej w tej sprawie przez Radę Pracowników.

W Sali im. Lecha Kaczyńskiego na drugim piętrze siedziby śląsko-dąbrowskiej "S" odbyło się lipcowe zebranie Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność". Gościem specjalnym zebrania był przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek, z którym członkowie Rady dyskutowali m.in. o zagrożeniach płynących dla górnictwa z wejścia w życie unijnego Pakietu Klimatycznego i o wczorajszej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie dyrektywy 1407/2002.

Na pół roku przed końcem obowiązywania tzw. dyrektywy 1407/2002, umożliwiającej wspieranie finansowe górnictwa przez rządy państw Unii Europejskiej, Komisja Europejska zaproponowała, by po 2014 roku całkowicie zabronić pomocy dla branży ze strony budżetów państw unijnych. Już w styczniu 2011 roku pomoc taka miałaby dotyczyć jedynie kopalń przeznaczonych do likwidacji. Jeśli dany kraj do roku 2014 nie zlikwidowałby kopalni objętej pomocą publiczną, pieniądze musiałyby zostać przez zakład (spółkę) zwrócone.

Przedstawiciele "Solidarności" z całego kraju, w tym również górnicy, pożegnali legendarnego kapelana Związku księdza prałata Henryka Jankowskiego. - Żegnaj rycerzu Rzeczypospolitej - mówił podczas homilii arcybiskup metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź, który celebrował sobotnie uroczystości pogrzebowe. Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek przypomniał kontakty księdza prałata ze Związkiem do ostatnich niemal chwil.

Główne uroczystości związane z 30. rocznicą powstania NSZZ "Solidarność" wciąż przed nami. Odbędą się pod koniec sierpnia w Gdańsku wraz z uroczystą sesją Krajowego Zjazdu Delegatów. Warto też jednak zwrócić uwagę na inicjatywy nawiązujące do związkowego jubileuszu, które pojawiają się w naszych miejscowościach już teraz. Jedną z nich jest otwarta dziś w pyskowickim Muzeum Miejskim wystawa dokumentująca działalność przede wszystkim lokalnych struktur "S".

W poniedziałek po długiej chorobie zmarł ksiądz prałat Henryk Jankowski, kapelan "Solidarności" i wieloletni proboszcz parafii pw. św. Brygidy w Gdańsku. Z ludźmi "S" związany był od 17 sierpnia 1980 roku, kiedy odprawił pierwszą mszę świętą dla strajkujących stoczniowców. NSZZ "Solidarność" zamierza uczcić pamięć swojego kapelana poprzez liczne uczestnictwo w uroczystościach żałobnych. Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Związku Maciej Jankowski przedstawił program uroczystości.

Po interwencji Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA Zarząd Spółki podjął decyzję, że w związku z wysokimi temperaturami panującymi na zewnątrz możliwe jest wprowadzenie dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla dodatkowych 15 minut przerwy. Organizacje zakładowe NSZZ "Solidarność" mają dopilnować, aby dyrekcje kopalń wchodzących w skład Kompanii przestrzegały realizację zalecenia Zarządu w praktyce.

W mediach pojawiły się informacje o łącznym zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW), Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) i Kompanii Węglowej SA (KW) za pierwszych pięć miesięcy br. Miał on wynieść 151,6 mln zł. - Ministerstwo żongluje statystykami. Gdyby osobno podać wyniki poszczególnych spółek węglowych szybko wyszłoby na jaw, że to Jastrzębska "ciągnie" Holding i Kompanię - komentuje przewodniczący Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Dominik Kolorz.

Organizacje związkowe działające na szczeblu Kompanii Węglowej SA (KW), które uczestniczą w sporze zbiorowym z Zarządem Spółki, w tym kompanijna "Solidarność", wniosły do kierownictwa KW o natychmiastowe spotkanie celem podpisania protokołu z przeprowadzonej procedury mediacyjnej. W tym samym piśmie strona społeczna wyraziła gotowość do dalszych rozmów w temacie zgłoszonych postulatów stanowiących istotę toczącego się od końca kwietnia sporu.

W związku z falą upałów i w trosce o zdrowie pracowników Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA przypomina o poleceniu służbowym Zarządu Spółki sprzed 3 lat, którym powołano komisje do spraw oceny warunków klimatycznych w pomieszczeniach zamkniętych i na przestrzeni otwartej. Do zadań komisji należy m.in. wnioskowanie do dyrekcji z propozycjami rozwiązań doraźnych lub przyszłościowych eliminacji groźnego wpływu wysokich temperatur na organizm ludzki.

Wiele wskazuje na to, że ubiegłotygodniowa pikieta rudzkiego Urzędu Miasta przez związkowców, w tym kilkuset z górniczej "S", przyniesie skutek w postaci debaty o przyszłości górnictwa na terenie Rudy Śląskiej. Prezydent miasta Andrzej Stania zapowiedział, że konferencja może odbyć się we wrześniu. Pikietujący domagali się rozmów, w których udział wzięliby reprezentanci środowisk związanych z miastem i górnictwem, aby wspólnie wypracować sposób na ratunek dla zagrożonej likwidacją KWK "Halemba-Wirek".

"Regulamin przyznawania premii za poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach" wprowadzony przez Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) z prezesem Jarosławem Zagórowskim na czele jest niezgodny z zasadami prawa pracy i przepisami bhp - uważają związkowcy i zwrócili się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Pracy. Wprowadzając nowe uregulowania Zarząd JSW złamał także reguły obowiązujące przy rozpatrywaniu spraw dotyczących zasad i warunków pracy i płacy.

Tuż po godz. 12. związkowcy okupujący biura siedziby Kompanii Węglowej SA (KW) spotkali się z Radą Nadzorczą KW (RN). Szef górniczej "S" Dominik Kolorz w imieniu strony społecznej przedstawił Radzie dotychczasowy przebieg sporu zbiorowego i ostatniej mediacji, nieudanej z winy obecnego na dzisiejszym posiedzeniu RN Zarządu Spółki. Następnie związkowcy zamierzali przedstawić kilka spraw związanych z tematyką gospodarczą i bezpieczeństwa pracy, chcieli to jednak zrobić bez obecności Zarządu.

Od godz. 9. przedstawiciele organizacji związkowych okupują biura w katowickiej siedzibie Kompanii Węglowej SA (KW) przy ul. Powstańców i czekają na spotkanie z Radą Nadzorczą KW. Po fiasku poniedziałkowych mediacji i zakończeniu postępowania w oparciu o artykuł 14. ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych związkowcy przystąpili do kolejnego etapu walki o realizację swoich postulatów stanowiących istotę sporu zbiorowego toczącego się w Kompanii.

Górnicy, nauczyciele i przedstawiciele innych zawodów przemaszerowali ulicami Rudy Śląskiej w proteście przeciwko bierności władz miasta wobec problemów rudzkich zakładów pracy, m.in. planowanego "uśpienia" kopalni "Halemba-Wirek". O godz. 10.30 głośny pochód złożony z niemal 2 tysięcy demonstrantów dotarł pod siedzibę Urzędu Miasta. Tam, w obecności prezydenta Andrzeja Stani, związkowcy wyrazili swoje żądania w formie pikiety i apelu wręczonego włodarzowi.

"Próba zastępowania współpracy ze Związkami Zawodowymi w sprawach uregulowanych prawem poprzez zakrapiane alkoholem spotkania na gruncie towarzyskim z wybranymi grupami pracowników", ukrywanie zapaści w wydobyciu i stosowanie zasady odpowiedzialności zbiorowej oraz wymuszanie na pracownikach ukrywania wypadków - to podstawowe zarzuty związkowców z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) wobec Zarządu zawarte w liście otwartym do wicepremiera Waldemara Pawlaka.

W obecności mediatora Andrzeja Sikory odbyły się rozmowy pomiędzy przedstawicielami organizacji związkowych działających na szczeblu Kompanii Węglowej (KW) a Zarządem Spółki odnośnie kwestii stanowiących istotę sporu zbiorowego. Przypomnijmy: strona pracownicza żąda utrzymania w roku 2010 wysokości funduszu płac w KW na poziomie faktycznie poniesionych kosztów na wynagrodzenia w roku 2009 i utrzymania w roku bieżącym wysokości zatrudnienia na poziomie z dnia 31 grudnia 2009 roku.

Tuż po godz. 17. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki II tury wyborów prezydenckich przeprowadzonych w ubiegłą niedzielę. Decyzją wyborców nowym prezydentem Polski po zaprzysiężeniu, najprawdopodobniej w pierwszą niedzielę sierpnia, zostanie marszałek Sejmu Bronisław Komorowski (Platforma Obywatelska), który otrzymał 53,01% głosów ważnych. Byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego (Prawo i Sprawiedliwość) poparło 46,99% głosujących.

W ubiegły piątek, po kilkuletnim śledztwie, Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 10 osobom zamieszanym w nieprawidłowości przy dostarczaniu na kopalnie używanych obudów zmechanizowanych. 36 zarzutów, które postawiono byłym dyrektorom kopalń "Budryk" i "Zofiówka", dotyczy m.in. sprzedaży używanego, zmodernizowanego sprzętu jako nowego za łapówki. Na sprawę zwróciły uwagę organizacje związkowe z ornontowickiej KWK "Budryk".

8 lipca (czwartek) górnicy z wszystkich rudzkich kopalń zaprotestują przed Urzędem Miasta Ruda Śląska przeciwko lekceważeniu interesu mieszkańców, których znaczna część związana jest z działającymi tam kopalniami. - Prezydent miasta nie angażuje się w obronę największych rudzkich zakładów pracy, choć robią to nawet politycy znacznie wyższego szczebla - mówi przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Halemba" Józef Kowalczyk.

Podczas spotkania z przedsiębiorcami kandydat Prawa i Sprawiedliwości (PiS) w wyborach prezydenckich Jarosław Kaczyński wypowiedział się przeciwko zmianom zasad emerytalnych obowiązujących w górnictwie. Jeremi Mordasewicz z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" pytał szefa PiS m.in. o to, czy jako prezydent podpisałby ustawę przenoszącą górników do systemu tzw. emerytur pomostowych. Odpowiedź nie była zaskakująca, za to jej forma zbiła z tropu szefa "Lewiatana".

- W naszym dziele zagospodarowania odzyskanej z takim trudem wolności wszyscy muszą mieć równe szanse. (...) Chociaż kreowanie polityki gospodarczej i społecznej należy do rządu i parlamentu, to jednak deklaruję, że jako prezydent zrobię wszystko, by chronić najsłabszych i zadbać o sprawiedliwe rozłożenie ciężarów, które dziś ponoszą często najubożsi - pisze prezes Prawa i Sprawiedliwości, kandydat na prezydenta Jarosław Kaczyński w odezwie skierowanej do ludzi pracy. Zapraszamy do lektury.

Delegaci zgromadzeni na IX Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" (WZD) w głosowaniu tajnym zdecydowali, że przewodniczącym tej struktury związkowej w kadencji 2010-2014 będzie Piotr Duda. Dotychczasowy szef śląsko-dąbrowskiej "S" otrzymał 172 na 175 oddanych głosów ważnych. To oznacza, że pokieruje najliczniejszą regionalną strukturą związkową po raz trzeci z rzędu. Planowane na dwa dni obrady udało się zakończyć już w dniu dzisiejszym.

O godz. 11. w Sali im. Lecha Kaczyńskiego na drugim piętrze siedziby Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w Katowicach rozpoczęło się IX Walne Zebranie Delegatów Związku (WZD). Głównym punktem porządku zaplanowanych na dwa dni obrad jest wybór przewodniczącego najliczniejszej regionalnej struktury "Solidarności" w kraju. 180 delegatów obecnych na WZD wybierze również osoby, które będą reprezentować Region Śląsko-Dąbrowski podczas Krajowego Zjazdu Delegatów.

218 delegatów reprezentujących pracowników wszystkich branż z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" już we wtorek przyjedzie do Katowic, aby wybrać władze najliczniejszej struktury terytorialnej Związku na lata 2010-2014. Jak informuje oficjalna strona śląsko-dąbrowskiej "Solidarności", zaplanowane na dni 29-30 czerwca obrady Walnego Zebrania Delegatów rozpocznie msza święta w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ul. Graniczna 29) o godz. 9.

Działająca przy Regionie Śląsko-Dąbrowskim NSZZ "Solidarność" Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży im. Grzegorza Kolosy informuje, że w związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie dofinansowania wyjazdów kolonijnych dzieci z rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi prowadzi nabór na turnus kolonijny. Uczestnikami kolonii mogą być dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałe w województwie śląskim.

Kazimierz Grajcarek pokieruje Sekretariatem Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" (SGiE) w kadencji 2010-2014. Delegaci na sprawozdawczo-wyborczy VI Kongres SGiE zdecydowali, że na czele struktury zrzeszającej górnicze i energetyczne sekcje branżowe Związku, w tym Sekcję Krajową Górnictwa Węgla Kamiennego, stanie jej dotychczasowy szef. Grajcarek był jedynym kandydatem na przewodniczącego i otrzymał 76 z 78 oddanych głosów ważnych.

Członkowie Zakładowej Komisji Koordynacyjnej Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" (ZOK) Kompanii Węglowej SA (KW) spotkali się 24 czerwca w Katowicach. Podczas zebrania podjęto uchwałę o zgłoszeniu kandydatów Związku do Rady Pracowników KW w nowej kadencji i omówiono niejasną sytuację pracowników kopalni "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych, którzy wciąż nie wiedzą na jakich zasadach ich zakład pracy zostanie przekazany przez KW koncernowi Tauron Polska Energia SA.

25 czerwca br. w Katowicach odbędzie się sprawozdawczo-wyborczy VI Kongres Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" (SGiE). Delegaci ocenią sprawozdanie Rady SGiE z kadencji 2006-2010, a także dokonają wyboru przewodniczącego Rady SGiE, Rady SGiE oraz Komisji Rewizyjnej Sekretariatu na kolejną 4-letnią kadencję. Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "S" zrzesza dziewięć sekcji branżowych Związku z sektora paliwowo-energetycznego.

Zakończyła się górnicza pikieta katowickiej siedziby Kompanii Węglowej SA (KW) w obronie KWK "Halemba-Wirek". Akcję zorganizowały organizacje związkowe działające w zagrożonej likwidacją kopalni przy czynnym wsparciu ze strony niemal 2 tysięcy pracowników innych kopalń Spółki. Podczas pikiety przedstawiciele organizacji związkowych złożyli na ręce Zarządu KW stanowisko związków zawodowych działających w rudzkiej kopalni, w którym odnoszą się do największych zagrożeń dla zakładu pracy.