W JSW się porozumieli. Będzie "jednorazówka"

Cze 21, 2024

Wszyscy pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) zatrudnieni według stanu z 31 maja 2024 roku na podstawie umowy o pracę otrzymają nagrodę jednorazową - ustalili przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych JSW SA ("Solidarności", Federacji Związku Zawodowego Górników JSW SA i "Kadry") oraz kierownictwa firmy podczas spotkania, które odbyło się 20 czerwca. Podpisane porozumienie przewiduje, że pierwsza część świadczenia zostanie wypłacona we wrześniu, a druga - w grudniu.

Załącznik do porozumienia reguluje wysokość pierwszej (wrześniowej) części "jednorazówki". Będzie ona zależeć od przynależności do danej grupy pracowniczej i wyniesie:
- 5500 złotych brutto - dla pracowników zatrudnionych pod ziemią,
- 4750 zł brutto - dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla,
- 4250 zł brutto - dla pozostałych pracowników.

Druga część (grudniowa) zostanie wypłacona w ramach rozliczenia funduszu płac.

Pieniędzy nie otrzymają osoby, które od 1 stycznia 2024 r. posiadały nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, zagarnęły mienie pracodawcy, podjęły próbę zagarnięcia mienia pracodawcy, przystąpiły do pracy w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu, po zażyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych albo spożywały alkohol bądź zażywały środki odurzające i psychotropowe na terenie jednostki organizacyjnej Spółki.