KSGiE, KSGWK: Pomysł resortu sprzeczny z umową społeczną

Cze 18, 2024

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" (KSGiE) oraz Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" (KSGWK) podtrzymały swój sprzeciw wobec próby zmiany treści rozporządzenia wykonawczego do ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw stałych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Związkowe pismo w tej sprawie trafiło na biurko szefowej resortu pani Pauliny Hennig-Kloski.

Podpisani pod dokumentem przewodniczący Jarosław Grzesik (KSGiE) i Bogusław Hutek (KSGWK) wskazują, że wprowadzenie jakichkolwiek zmian do rozporządzenia spowoduje konieczność zmiany treści wniosku notyfikacyjnego umowy w Komisji Europejskiej, a to oznaczałoby wydłużenie i tak już ciągnącego się w nieskończoność procesu akceptacji dokumentu przez Brukselę.

- Obecnie obowiązujące rozporządzenie zostało wypracowane w roku 2018 po bardzo trudnych rozmowach. Następnie jego treść została potwierdzona w podpisanej 28 maja 2021 r. umowie społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego. (...) Jednocześnie zapisy zawarte w umowie społecznej mówią jasno, że wszelkie decyzje Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczące zmiany treści rozporządzenia powinny uwzględniać zapisy umowy - przypominają.

Ich zdaniem, wdrożenie zapisów proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska uniemożliwi realizację projektów inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 2 do umowy społecznej.

- Chodzi o budowę instalacji do produkcji paliw niskoemisyjnych (E-coal, ECOCOAL) z przeznaczeniem na rynek komunalno-bytowy. Innymi słowy: projekt resortu kierowanego przez Panią Minister stoi w jawnej sprzeczności z podpisaną przez delegację Rządu RP umową społeczną, która miała być fundamentem sprawiedliwej transformacji sektora wydobywczego oraz regionu Górnego Śląska - twierdzą.

Negatywne konsekwencje ministerialnych pomysłów najszybciej odczuliby jednak krajowi producenci węgla - Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA, Polska Grupa Górnicza SA czy Południowy Koncern Węglowy SA - oraz właściciele obiektów ogrzewanych tym surowcem, a więc również posiadacze dopiero co zamontowanych (i współfinansowanych ze środków publicznych w ramach programu "Czyste Powietrze") nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów węglowych.

- Wprowadzenie proponowanych zmian będzie miało daleko idące skutki dla tysięcy polskich gospodarstw domowych, które w ostatnich latach poniosły ogromne koszty wymiany przestarzałych instalacji grzewczych na (...) kotły węglowe 5 klasy i Ecodesign. Kotły te są przystosowane do spalania groszków, czyli paliwa, które resort klimatu zamierza wyeliminować z rynku. (...) Eliminacja popularnych wśród klientów sortymentów węgla spowoduje (...) zmniejszenie przychodów spółek węglowych, co będzie skutkowało koniecznością podniesienia poziomu ich subsydiowania z budżetu państwa. Proponowane w rozporządzeniu parametry jakościowe dla węgla kamiennego uderzą w polskich producentów, otwierając tym samym szeroko rynek na węgiel z importu, czyli - w praktyce - pochodzący głównie z Rosji - przekonują przedstawiciele "Solidarności".

Na koniec domagają się wycofania forsowanego przez resort klimatu projektu rozporządzenia oraz pozostawienia treści tego aktu prawnego w obecnie obowiązującym kształcie. Zarazem ostrzegają, że "kontynuacja konfrontacyjnej polityki spowoduje gwałtowny wzrost niepokojów społecznych wśród pracowników sektora wydobywczego i jego otoczenia", co zmusi Związek do podjęcia "wszelkich przewidzianych prawem działań protestacyjnych".