Publicystyka: Dwie twarze WZZ "Sierpień 80"

Wrz 02, 2023

Reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) odniosły się do niespójnego stanowiska Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80", który zaakceptował pomniejszenie jednorazowej premii motywacyjnej o dniówki chorobowe w Polskiej Grupie Górniczej SA, choć nieco wcześniej głośno protestował przeciwko wprowadzeniu takiego samego rozwiązania w JSW. Polecamy lekturę tekstu publicystycznego.

 

* * *

 

W czwartek, 24 sierpnia, przedstawiciele związków zawodowych - w tym WZZ "Sierpień 80" - oraz dyrekcji należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni "Sośnica" podpisali porozumienie w sprawie wypłaty premii za duże zaangażowanie w pracy oraz podniesienie efektywności w 2023 roku.

W jaki sposób będzie naliczana premia na tej kopalni? O tym mówi paragraf pierwszy porozumienia.

- Strony niniejszego Porozumienia zgodnie postanawiają, że pracownikom PGG S.A. Oddział KWK Sośnica zatrudnionym na dzień 31 lipca 2023 roku zostanie wypłacona premia obliczona jako iloczyn sumy od 1 stycznia br. do 31 lipca br. dniówek przepracowanych, dniówek urlopowych, dniówek zasiłku chorobowego z powodu wypadku w pracy, dniówek świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego z zastrzeżeniem ust. 2-5 niniejszego paragrafu i kwoty premiii za dniówkę w wysokości: pracownicy zatrudnienie pod ziemią - 11,70 zł/dn; pracownicy zatrudnieni w zakładzie mechanicznej przeróbki węgla, pracownicy wykonujący prace remontowo-konserwacyjne na terenie lub na rzecz zakładu mechanicznej przeróbki węgla oraz pracownicy wykonujący prace remontowo-konserwacyjne na powierzchni na rzecz oddziałów dołowych kopalni - 9,60 zł/dn; pozostali pracownicy zatrudnieni na powierzchni - 7,60 zł/dn - można przeczytać w dokumencie.

Co ciekawe, w praktyce oznacza to, że pracownicy, którzy w pierwszym półroczu nie byli na zwolnieniu lekarskim (poza zwolnieniami związanymi z wypadkiem w pracy) powinni otrzymać "na rękę": 1181 zł - w przypadku pracowników dołowych, 906 zł - w przypadku pracowników przeróbki oraz 740 zł - w przypadku pracowników powierzchni i administracji.

Mniejsza o kwoty, ale to, że tu kolegom z "Sierpnia" nie przeszkadzało pomniejszenie tej jednorazowej premii motywacyjnej o dniówki chorobowe, dziwi. Podwójne standardy? U nas piknik, hucpa i desant z PGG, by zdobyć kilku nowych członków, a w macierzystych kopalniach bez problemu podpisuje się podobne porozumienia co do premii motywacyjnej.

Tam można, a u nas już nie?

 

Reprezentatywne organizacje związkowe JSW SA