JSW: Sławomir Kozłowski na czele ZOK

Kwi 06, 2023

Delegaci reprezentujący członków NSZZ "Solidarność" z zakładów wchodzących w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) wybrali władze Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA na kolejną pięcioletnią kadencję. Zdecydowano, że pracami największego związku zawodowego zrzeszającego pracowników JSW pokieruje jego dotychczasowy lider Sławomir Kozłowski (KWK "Pniówek").

Oprócz Sławomira Kozłowskiego kierownictwo ZOK tworzyć będą szefowie komisji zakładowych "Solidarności": Roman Brudziński (KWK "Borynia-Zofiówka-Bzie" Ruch "Zofiówka"), Roman Chwastyk (KWK "Borynia-Zofiówka-Bzie" Ruch "Borynia"), Krzysztof Leśniowski (KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Knurów"), Ireneusz Linde (Zakład Wsparcia Produkcji), Mariusz Marcinkiewicz (KWK "Borynia-Zofiówka-Bzie" Ruch "Bzie"), Grzegorz Sewerin (KWK "Budryk") oraz Piotr Wawrzykowski (KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Szczygłowice").

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Mirosław Lizoń (KWK "Budryk"), Mirosław Rajca (KWK "Pniówek") i Jacek Rams (KWK "Borynia-Zofiówka-Bzie" Ruch "Borynia").

O priorytety NSZZ "Solidarność" JSW SA w rozpoczynającej się kadencji 2023-2028 spytaliśmy Sławomira Kozłowskiego.

- Chcemy się skupić na utrzymaniu stabilności zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń, które w dobie wysokiej inflacji nie powinny tracić na wartości. Poza tym pracownik powinien mieć pewność, że jego płaca realna nie spadnie. Żeby tak się stało, zarówno właściciel, jak i pracodawca, muszą podejmować właściwe decyzje co do funkcjonowania firmy, zwłaszcza w obszarze inwestycji. Rozsądne zarządzanie umożliwiłoby JSW nadrobienie zaległości wynikających z podjętych wcześniej i niekoniecznie słusznych czy wręcz nietrafionych decyzji. Uważam też za niezwykle ważne, by decyzje podejmowane przez Zarząd JSW służyły Spółce, a nie realizacji politycznych planów osób, które nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Stabilizacja zatrudnienia i utrzymanie wartości pracowniczych wynagrodzeń - to są te podstawowe rzeczy, o które chcemy zadbać. Jeśli nam się uda, sprawy mniejszej wagi też będziemy w stanie uregulować - odpowiedział szef ZOK.