Tauron Wydobycie: Zmiana lidera

Mar 29, 2023

Delegaci na Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delegatów (ZZKD) NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA zdecydowali, że przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA w kadencji 2023-2028 będzie Stanisław Kłysz (ZG "Brzeszcze"). Nowy lider zastąpił wieloletniego szefa ZOK Waldemara Sopatę (ZG "Sobieski"). Ponadto uczestnicy zwołanego do Libiąża ZZKD dokonali wyboru Zakładowej Komisji Koordynacyjnej (ZKK) oraz Komisji Rewizyjnej.

Oprócz Stanisława Kłysza w skład 9-osobowej ZKK weszli: Grzegorz Fajfer, Wojciech Jabłoński, Maciej Kania, Stanisław Kurnik, Piotr Miś, Dariusz Piechowicz, Robert Saternus i Waldemar Sopata.

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Krystian Ciupek, Jakub Malec i Jakub Szlęzak.

ZZKD przez aklamację przyjęło uchwałę w obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II.

- Nie ma w historii Rzeczpospolitej Polskiej większego patrioty, wzoru moralnego i obrońcy wartości jakim był, jest i będzie Święty Jan Paweł II Wielki. My ludzie Solidarności przede wszystkim mamy obowiązek bronić te wartości i ideały, które wniósł twórca wolnej Polski i Solidarności Święty Jan Paweł II Wielki - podkreślili związkowcy z Tauron Wydobycie SA.

 

(fot. NSZZ "Solidarność" ZG "Sobieski")