"Sośnica": Wspomnienie o Przyjacielu

Mar 24, 2023

13 marca, po długiej i ciężkiej chorobie, na "wieczną szychtę" odszedł Bogusław Mączka, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Sośnica". Publikujemy wspomnienie nadesłane przez kolegów Zmarłego.

 

* * *

 

Bogusław Mączka urodził się 3 września 1965 r. w Dusznikach-Zdroju. Tam też chodził do szkoły podstawowej. Naukę kontynuował w kłodzkiej szkole samochodowej, gdzie uzyskał zawód mechanika samochodowego. Następnie, kultywując rodzinne tradycje, podjął pracę w Hucie Szkła Kryształowego w Polanicy-Zdroju. Był tam mechanikiem samochodowym, a później - kierowcą.

Po ośmiu latach, idąc szlakiem przetartym przez brata, przeniósł się na Śląsk. W maju 1991 r. trafił do KWK "Makoszowy". Pracował jako maszynista sprężarek na powierzchni, a od sierpnia 2004 r. - jako ślusarz urządzeń górniczych pod ziemią.

W kopalni wstąpił do NSZZ "Solidarność". Jego zaangażowanie związkowe i społeczne zostało szybko zauważone. W wyniku wyborów stał się członkiem komisji zakładowej Związku. Wykazywał ponadprzeciętną aktywność, brał czynny udział w codziennej pracy związkowej, nie opuścił też żadnej organizowanej przez "Solidarność" akcji protestacyjnej czy strajkowej. Wraz z kolegami wziął udział w podziemnym proteście. Jako jego uczestnik przez wiele dni odmawiał wyjazdu na powierzchnię.

Niezłomna postawa Bogusława sprawiła, że wkrótce powołano Go do prezydium komisji zakładowej NSZZ "Solidarność", gdzie objął funkcję wiceprzewodniczącego. Pełnił ją również po połączeniu kopalni "Makoszowy" z kopalnią "Sośnica".

Reprezentując załogę KWK "Sośnica-Makoszowy", uczestniczył w licznych negocjacjach. Skutecznie stawał w obronie pracowników. Sukcesywnie zdobywał popularność wśród górników z "Sośnicy", którzy Go wcześniej nie znali. Po ponownym rozdzieleniu kopalń "Sośnica" i "Makoszowy" zdecydował się na pozostanie w KWK "Sośnica". W wyniku przeprowadzonych wyborów został członkiem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Sośnica", gdzie nadal pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. Był na tyle wyróżniającym się działaczem, że w roku 2019, po przejściu na świadczenia emerytalne dotychczasowego przewodniczącego, delegaci niemal jednogłośnie powierzyli mu to odpowiedzialne stanowisko.

Liczne obowiązki, jakie wypełniał, będąc przewodniczącym Związku w macierzystej kopalni, umiał łączyć z aktywnym uczestnictwem w pracach Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Polskiej Grupy Górniczej SA i Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność".

Przełom lat 2021/2022 był dla śp. przewodniczącego Bogusława Mączki okresem tragicznym. Najpierw zmarła Mu ukochana Mama, a kilka miesięcy później - Brat. Ta "czarna seria" wyraźnie Go podłamała. Sam zachorował na Covid, po którym nie mógł dojść do siebie. Utrzymujące się przez dłuższy czas złe samopoczucie sprawiło, że zgłosił się do lekarza i wykonał zalecone badania. Okazało się, że problem jest dużo poważniejszy niż początkowo się wydawało. W kwietniu 2022 r. otrzymał zwolnienie lekarskie. Wskutek ciągle pogarszającego się stanu zdrowia nie wrócił już do pracy. Po wyczerpaniu świadczeń chorobowych otrzymał roczne świadczenie rehabilitacyjne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dramat pogłębiło odejście Jego Ojca w sierpniu 2022 r.

Mimo ciężkiej choroby nadal żywo interesował się życiem Związku. Starał się aktywnie uczestniczyć w pracach swojej organizacji. Choć stan zdrowia nie pozwalał Mu na obecność w siedzibie "Solidarności", nadal wiele decyzji podejmowanych przez komisję zakładową było z Nim konsultowanych. Niemal do ostatnich dni wspierał kolegów swoją radą i doświadczeniem.

Jego śmierć pogrążyła nas w smutku, żalu i żałobie. Odszedł człowiek wyjątkowy, oddany swojej pracy i ludziom, których jako związkowiec reprezentował. Pozostawił po sobie głęboką wyrwę, którą trudno będzie wypełnić. Cześć Jego pamięci!

 

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" KWK "Sośnica"