ZOK NSZZ "S" JSW SA: Zarząd bagatelizuje problemy załóg

Gru 06, 2022

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) chce, by Zarząd Spółki odniósł się do trzech kwestii poruszonych w pismach złożonych pod koniec października przez reprezentatywne organizacje związkowe JSW SA. Chodzi o "ujednolicenie umów o pracę i wynagrodzeń na tych samych stanowiskach pracy w całej Spółce", "ustalenie ekwiwalentu za deputat węglowy w oparciu o rzeczywiste ceny węgla w spółkach branży górniczej" oraz "realizację posiłków profilaktycznych w oparciu o zasady stosowane w innych spółkach branży górniczej". Nowe pismo w tej sprawie skierowano na ręce prezesa JSW Tomasza Cudnego.

"Solidarność" domaga się "natychmiastowego spotkania z Zarządem JSW S.A. w celu uzyskania precyzyjnego stanowiska w przedstawionych sprawach".

Podczas spotkania miałaby zostać poruszona kwestia przyszłorocznych podwyżek.

- Tak jak wielokrotnie informowaliśmy Zarząd w kwestii wynagrodzeń pracowników podtrzymujemy nasze stanowisko, że wykorzystamy wszystkie możliwe środki, aby nie dopuścić do spadku płacy realnej pracowników naszej Spółki - podkreśla ZOK NSZZ "Solidarność" JSW SA.

Największa organizacja zrzeszająca pracowników JSW krytykuje kierownictwo Spółki za brak reakcji na związkowe wnioski dotyczące nawarstwiających się problemów załóg jastrzębskich kopalń. Zdaniem strony społecznej, dotychczasowa postawa pracodawcy "stanowi wyraz bagatelizowania (...) pracowników oraz lekceważenie Reprezentatywnych Organizacji Związkowych JSW S.A.".

- Dalsze takie działania Zarządu JSW S.A. spotkają się z naszą zdecydowaną reakcją - ostrzega Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

Związkowcy wydali oświadczenie, uzasadniając własne stanowisko.

- W związku z brakiem postępu w prowadzonych negocjacjach dotyczących spraw pracowniczych JSW S.A. zarówno na szczeblu Ministerstwa Aktywów Państwowych jak i Zarządu JSW S.A. oraz niemocy czy wręcz ucieczki osób odpowiedzialnych od podejmowania decyzji dotyczących przyszłości pracowników JSW S.A wystosowaliśmy pismo do Zarządu JSW S.A. w celu rozstrzygnięcia (...) dotąd niezałatwionych spraw, które będą miały wpływ na przyszłość pracowników naszej Spółki - piszą przedstawiciele ZOK. - Uważamy, że nadszedł najwyższy czas na podjęcie ważnych decyzji i rozstrzygnięcia w sposób zdecydowany przyszłych wynagrodzeń naszych pracowników w 2023r., jak również realizacji pozostałych postulatów, które zostały zgłoszone w pismach z dnia 25 października 2022r. Z okazji Barbórki pracownicy naszej Spółki usłyszeli miłe słowa w związku z ciężką, odpowiedzialną i ważną dla kraju pracą więc najwyższy czas te słowa zamienić w konkretne rozwiązania służące pracownikom kopalń i zakładów naszej Spółki. Nie tylko dobra koniunktura na węgiel ale również ciężka praca pracowników Spółki zbudowała tak silną pozycję finansową JSW S.A. Czyżby właściciel i Zarząd o tym nie wiedzieli? - retorycznie pytają.