Jesienne "wyrównanie inflacyjne" dla pracowników PGG

Wrz 28, 2022

Sukcesem zakończyły się rozmowy płacowe prowadzone przez centrale związkowe z Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) i Zarząd Spółki. Pracownicy PGG otrzymają "wyrównanie inflacyjne" za trzeci kwartał bieżącego roku. - W celu realizacji zapisów § 3 pkt 1 Porozumienia z dnia 15 lipca 2022 r. oraz biorąc pod uwagę prowadzenie prac produkcyjnych we wszystkie dni wolne od pracy w celu zaspokojenia potrzeb rynku komunalno-bytowego, Strony postanawiają przeznaczyć dodatkową kwotę stanowiącą ok. 5,7% funduszu wynagrodzeń na wypłaty jednorazowe dla pracowników - czytamy w preambule podpisanego dokumentu.

Uzgodniono, że jesienna rekompensata inflacyjna trafi do osób zatrudnionych w PGG według stanu z dnia 26 września 2022 roku.

Wysokość jednorazowego świadczenia wyniesie:
- 6400 złotych brutto dla pracowników zatrudnionych pod ziemią,
- 5200 zł brutto dla pracowników zatrudnionych w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, pracowników wykonujących prace remontowo-konserwacyjne na terenie lub na rzecz zakładów przeróbki mechanicznej węgla, pracowników wykonujących prace remontowo-konserwacyjne na powierzchni na rzecz oddziałów dołowych, a także pracowników Zakładu Informatyki i Telekomunikacji, Zakładu Remontowo-Produkcyjnego oraz Zakładu Elektrociepłownie (z wyjątkiem osób zatrudnionych w tych zakładach na stanowiskach administracyjnych),
- 4000 zł brutto dla pozostałych pracowników na powierzchni.

Zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu otrzymają "wyrównanie inflacyjne" w wysokości proporcjonalnej do tego wymiaru.

Prawa do "jednorazówki" pozbawieni będą pracownicy, którzy od 1 stycznia do 30 września "zaliczyli" co najmniej jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, dopuścili się kradzieży mienia PGG, spożywali alkohol w miejscu pracy lub w czasie pracy, przystąpili do pracy po spożyciu alkoholu, zażywali środki odurzające w miejscu pracy lub w czasie pracy lub przystąpili do pracy po zażyciu środków odurzających.

Ponadto zaznaczono, iż kwota jednorazowa nie zostanie włączona do funduszu wynagrodzeń wynikającego z przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń ustalonych dla poszczególnych oddziałów (kopalń i zakładów) PGG.

Pod porozumieniem widnieją podpisy członków Zarządu Polskiej Grupy Górniczej SA oraz przedstawicieli trzynastu organizacji związkowych zrzeszających pracowników PGG.