Tauron Wydobycie: Niepokój przed zmianą właściciela

Wrz 23, 2022

Reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Tauron Wydobycie SA domagają się spotkania z wicepremierem i ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem. Chcą podpisania umowy w sprawie gwarancji pracowniczych dla załogi przed planowanym przejęciem firmy bezpośrednio przez Skarb Państwa. Ponadto sprzeciwiają się ewentualnej konsolidacji sektora górniczego. - TAURON Wydobycie jest mocną i ugruntowaną w obszarze swojej działalności strukturą mającą lata doświadczeń we współpracy z elektrowniami i elektrociepłowniami - czytamy w piśmie skierowanym na ręce wicepremiera Sasina.

Przedstawiciele NSZZ "Solidarność", Forum Związków Zawodowych "Kadra" i Związku Zawodowego "Kontra" skrytykowali formę ogłoszenia decyzji o planach zakupu akcji Tauron Wydobycie SA przez Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP), jak i to, że sama decyzja nie została wcześniej omówiona ze stroną pracowniczą.

- Fakt przekazania naszej Spółki do Skarbu Państwa został uzgodniony podczas negocjacji "umowy społecznej" [regulującej zasady transformacji górnictwa w Polsce - przyp. red. SG] i nie jest to dla nas zaskoczeniem, natomiast szereg wątpliwości i obaw pracowników budzi czas i warunki (niekonsultowane ze stroną społeczną TAURON Wydobycie) tego procesu - stwierdzili.

Następnie przypomnieli, iż jednym z warunków przekazania Spółki do Skarbu Państwa miało być jej całkowite oddłużenie, o czym teraz się nie mówi.

- Zadłużenie to powstało nie z powodu złego zarządzania firmą, ale poprzez sprzedaż surowca do energetyki TAURON Polska Energia po zaniżonych cenach. Jako spółka córka [podmiot w ramach Grupy Kapitałowej Tauron - przyp. red. SG] nie mogliśmy się przeciwstawiać takim praktykom ze strony właściciela, który narzucał nam takie, a nie inne ceny. Przykładem jest obecna sytuacje, gdzie do elektrowni TAURON Polska Energia sprzedajemy węgiel po 25 zł (dwadzieścia pięć złotych) za gigadżul i jest to cena gwarantowana tylko na miesiąc wrzesień. Natomiast na rynku zewnętrznym elektrownie płacą od 45 do 50 zł za gigadżul. (...) Na rynkach ARA [Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia - przyp. red. SG] ta cena jest jeszcze wyższa - zwrócili uwagę.

Wskazali na deklaracje, jakie w sprawie ewentualnych zmian właścicielskich składał resort aktywów państwowych.

- Kilkakrotnie były zapewnienia ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych, także w trakcie negocjacji w obecności Wiceministrów MAP odpowiedzialnych za górnictwo, że proces zmian właścicielskich w górnictwie, a przede wszystkim przyjęcie TAURON Wydobycie, przeprowadzony zostanie po notyfikacji "umowy społecznej" i programu pomocy z niej wynikającego przed Komisją Europejską. Podczas tych rozmów wielokrotnie zapewniano nas, że proces będzie prowadzony z zachowaniem dialogu społecznego. Również Minister odpowiedzialny za sektor górnictwa informował zarząd TAURON Polska Energia, że do zmian własnościowych dojdzie tylko i wyłącznie po notyfikacji pomocy publicznej - podkreślili związkowcy, dla których decyzja MAP dotyczącą przejęcia Tauron Wydobycie SA przez Skarb Państwa jest "niezrozumiała" i "szokująca".

Osobny akapit poświęcono sprawie konsolidacji polskiego sektora górniczego w jeden podmiot. Strona społeczna Tauron Wydobycie SA sprzeciwia się takiej formule funkcjonowania branży po przejęciu spółek węglowych przez Skarb Państwa.

- Panie Premierze, w dokumencie złożonym w Komisji Europejskiej założono odrębność osobową każdego z przejmowanych podmiotów górniczych - nie przyjmujemy do wiadomości informacji, które do nas docierają o planowanej konsolidacji sektora. TAURON Wydobycie jest mocną i ugruntowaną w obszarze swojej działalności strukturą mającą lata doświadczeń we współpracy z elektrowniami i elektrociepłowniami - przekonują reprezentatywne organizacje związkowe.

Doniesienia medialne dotyczące przejęcia firmy przez Skarb Państwa już dziś wywołują niepokój wśród liczącej ponad 7 tysięcy osób załogi, dlatego związkowcy chcą podpisania dodatkowej "umowy społecznej" dla spółki Tauron Wydobycie oraz Spółki Usług Górniczych.

- W związku z tym, że odnosimy wrażenie, iż ustalenia ustne nie są dochowywane, a "umowa społeczna" nie została do tej pory notyfikowana, domagamy się podpisania przez Pana Premiera jako przyszłego właściciela akcji i zarazem odpowiedzialnego za sektor górniczy oraz zarząd TAURON Polska Energia "umowy społecznej" obejmującej wszystkich pracowników TAURON Wydobycie i Spółki Usług Górniczych, dającej gwarancje pracownicze w tak trudnych i niepewnych co do przyszłości czasach. Dotychczas dobrą stosowaną praktyką respektowaną przez wszystkich właścicieli TAURON Wydobycie (i poprzedników prawnych) było zawarcie przed każdym przekształceniem "umów społecznych", zatem domagamy się pilnego spotkania w celu omówienia szczegółów jej zawarcia - piszą organizacje skupiające pracowników Tauron Wydobycie SA.