KSGWK: Co z budżetowym wsparciem dla branży?

Wrz 15, 2022

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" domaga się spotkania z wicepremierem i ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem. Największą organizację zrzeszającą pracowników polskich kopalń niepokoi fakt, iż w przyjętym przez rząd projekcie przyszłorocznej ustawy budżetowej nie przewidziano środków na dopłaty do bieżącej produkcji dla spółek węglowych. - Takie środki - zgodnie z umową społeczną oraz ustanowionym ustawowo systemem wsparcia dla górnictwa węgla kamiennego - powinny być zagwarantowane - pisze górnicza "Solidarność".

Zwracając się do wicepremiera, KSGWK przypomina, że tegoroczna nowelizacja "ustawy górniczej" przewiduje wsparcie górnictwa na określonym poziomie przez najbliższych 10 lat. Ma ono dla branży kluczowe znaczenie, bo przedsiębiorstwa górnicze - zgodnie z umową społeczną regulującą zasady transformacji górnictwa i województwa śląskiego - nie mogą swobodnie ustalać cen sprzedawanego surowca, przez co są uzależnione od państwowych dotacji.

- Brak zapisanych środków w ustawie budżetowej musi budzić uzasadnione obawy. (...) Cena węgla sprzedawanego przez spółki węglowe jest ceną regulowaną, nie ma zatem możliwości, by spółki mogły ją dowolnie podnosić, aby móc pokryć koszty wynikające z bieżącego funkcjonowania - czytamy w treści pisma.

Dodatkowy niepokój budzi brak informacji na temat szczegółów planowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych przejęcia Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) jako spółki ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa oraz ogłoszonego zamiaru przejęcia przez Skarb Państwa spółki Tauron Wydobycie z rąk Tauron Polska Energia SA za symboliczną złotówkę.

- Chcemy uzyskać pełną informację, jakie gwarancje dalszego funkcjonowania otrzymają PGG SA i Tauron Wydobycie SA już jako spółki ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa. (...) Uważamy, że postulowane przez nas spotkanie stanowi szansę na pełne wyjaśnienie wszystkich aspektów problemu, który sygnalizujemy - podsumowują związkowcy.