KSGiE do premiera: Gdzie jest analiza skutków "Fit for 55"?

Sie 25, 2022

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" Jarosław Grzesik zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z pisemnym wnioskiem o pilne przedstawienie analizy skutków społecznych i gospodarczych wdrożenia zapisów pakietu "Fit for 55" (przewidującego zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez kraje członkowskie Unii Europejskiej o 55 procent do roku 2030 względem poziomu z roku 1990).

Szef KSGiE przypomniał, że podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 10-11 grudnia 2020 r., kiedy omawiano punkt dotyczący podniesienia celu redukcyjnego, zwrócono się do Komisji Europejskiej, by ta przedstawiła analizę skutków środowiskowych, gospodarczych i społecznych wdrożenia tej decyzji dla wszystkich państw członkowskich Unii.

- Według naszej wiedzy Komisja Europejska nie wykonała tego warunku do dzisiaj - wskazał w wystosowanym piśmie. - Rodzi się zatem pytanie, czy przedmiotowym jest ustalanie zapisów pakietu Fit for 55 z Komisją Europejską w sytuacji, gdy nieznane są koszty wdrożenia pakietu? - stwierdził Jarosław Grzesik.

Aby uzyskać odpowiedź na pytanie, co było przesłanką do niesprzeciwiania się pakietowi "Fit for 55" przez Polskę, spytał premiera, czy rząd dysponuje własnymi analizami kosztów osiągnięcia podwyższonego celu redukcyjnego.

- Jesteśmy przekonani, że bez takiej analizy Pan Premier nie byłby w stanie podjąć decyzji o zgodzie Polski na wdrożenie pakietu Fit for 55 - czytamy w treści wniosku podpisanego przez przewodniczącego KSGiE.

Zdaniem lidera związkowego Sekretariatu, wobec braku analizy wielowymiarowych skutków wdrożenia pakietu, które miała przygotować Komisja Europejska, uzasadnionym krokiem byłoby wstrzymanie prac nad "Fit for 55".

- Należy się (...) zastanowić, czy w tej sytuacji, gdy Komisja Europejska nie spełniła warunku Rady Europejskiej, wskazane jest dalsze procedowanie legislacji, czy raczej zawieszenie tego procesu do momentu jego spełnienia przez Komisję Europejską? - brzmi przedostatni akapit pisma, które - oprócz adresata - otrzymał również prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Pakiet "Fit for 55" zakłada zwiększenie opodatkowania wszelkich paliw kopalnych oraz podniesienie cen uprawnień do emisji CO2, a także rozszerzenie unijnego systemu handlu emisjami ETS na transport drogowy, morski i lotniczy, budownictwo oraz ogrzewanie budynków; do tej pory ETS obejmował przede wszystkim energetykę i przemysł.

W czerwcu większość dyrektyw klimatycznych wchodzących w skład "Fit for 55" poparł Parlament Europejski.