PGG: Porozumienie podpisane, protest zakończony

Lip 16, 2022

Dzięki porozumieniu płacowemu zawartemu 15 lipca przez organizacje związkowe z Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) i Zarząd Spółki do 29 lipca pracownicy PGG otrzymają jednorazową kwotę rekompensującą skutki inflacji. Negocjacje dotyczące "wyrównania inflacyjnego" za trzeci kwartał 2022 roku zostaną przeprowadzone do 30 września, a za czwarty kwartał - do 30 listopada 2022 r. Związkowcy wywalczyli też podniesienie wartości posiłku profilaktycznego. Po podpisaniu porozumienia trwająca od 11 lipca okupacja siedziby PGG została zakończona.

Zgodnie z wynegocjowanymi zapisami, poszczególne grupy pracownicze otrzymają "wyrównanie inflacyjne" w wysokości:
- 6400 złotych brutto - pracownicy zatrudnieni pod ziemią,
- 5200 zł brutto - pracownicy zatrudnieni w zakładach mechanicznej przeróbki węgla oraz w Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji, w Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym i w Zakładzie Elektrociepłownie (z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w tych zakładach na stanowiskach administracyjnych),
- 4000 zł brutto - pozostali pracownicy na powierzchni.

Kwota jednorazowa przysługiwać ma pracownikom zatrudnionym w PGG według stanu z dnia 30 czerwca 2022 r. Nie otrzymają jej pracownicy przebywający na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym. Ponadto nie będzie ona wliczana do podstaw wymiaru, od których wyliczane są: nagroda z okazji Dnia Górnika, dodatkowa nagroda roczna ("czternastka"), nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w tym zasiłek chorobowy) oraz żadne inne składniki wynagrodzenia.

Ustalono, że od 1 sierpnia wartość jednostkowa posiłków profilaktycznych wyniesie:
- 1,2 procent minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - dla pracowników, którzy zawarli umowę o pracę pod ziemią, oraz dla stanowisk określonych w załączniku nr 1 do załącznika nr 13 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 r.,
- 1,08 proc. minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - dla stanowisk określonych w załączniku nr 2 do załącznika nr 13 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 r.

Osobny punkt stanowi, iż wartość węgla deputatowego (stawka ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy) w roku 2023 zostanie określona w grudniu 2022 r.

Podpisanie porozumienia poprzedziło postulowane spotkanie przedstawicieli strony związkowej z wicepremierem Jackiem Sasinem. Dyskutowano o inwestycjach umożliwiających zwiększenie wydobycia węgla, cenach węgla dla energetyki i niezbędnej korekcie podpisanej rok temu umowy społecznej. Po spotkaniu w Warszawie delegacja powróciła do Katowic, by przekazać uzgodnienia liderom wszystkich uczestniczących w proteście organizacji. Następnie zredagowano treść porozumienia z Zarządem.