PGG: Dają rządowi czas do niedzieli. Co zrobią potem?

Lip 14, 2022

Przedstawiciele górniczych central związkowych reprezentujących pracowników Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) ustalili, że jeśli do najbliższej niedzieli rząd nie przedstawi im propozycji porozumienia, 19 lipca (wtorek) prowadzona akcja protestacyjna zostanie rozszerzona o kolejne elementy. Obecnie górnicy okupują siedzibę PGG i żądają rozmów na temat inwestycji w nowe złoża, zatrudnienia nowych pracowników w związku z pojawiającymi się naciskami na zwiększenie eksploatacji węgla, uporządkowania sytuacji w obszarze rażąco niskich cen węgla dla energetyki zawodowej (co pogrąża finansowo Polską Grupę Górniczą) oraz podwyżek wynagrodzeń w obliczu najwyższej od ponad 20 lat inflacji.

- O każdej porze dnia i nocy jesteśmy gotowi do rozmów w temacie naszych postulatów. Jeżeli nie dojdzie do tych spotkań, czy nie dojdzie do porozumienia między nami a Zarządem, ale także nie będzie spotkania z rządzącymi tym krajem, to od przyszłego tygodnia zaczynamy działania - poinformował przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" PGG SA Bogusław Hutek po spotkaniu liderów central związkowych.

Na czym miałaby polegać eskalacja akcji protestacyjnej?

- Będą to wizyty górników w biurach parlamentarzystów oraz blokada wysyłki węgla z kopalń do energetyki, zwłaszcza do zakładów PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA. W dalszej kolejności planowane jest zgłoszenie manifestacji przed gmachem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - czytamy w komunikacie wydanym przez ZOK NSZZ "Solidarność" PGG SA.

Trwający od 11 lipca protest pracowników PGG poparły wszystkie związki zawodowe funkcjonujące na szczeblu Spółki. Środowe rozmowy przedstawicieli strony społecznej z Zarządem PGG i wiceministrem aktywów państwowych Piotrem Pyzikiem zakończyły się fiaskiem. Ku zdumieniu strony społecznej, minister przed spotkaniem nie znał związkowych postulatów. Nie przedstawił też żadnych merytorycznych propozycji i nie posiadał pełnomocnictw do podejmowania wiążących decyzji.