PGG: Zarząd odpowiada na apel ws. dostępności węgla

Maj 23, 2022

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) odpowiedział na pismo w sprawie dostępności węgla dla klientów, jakie 19 maja wystosowali przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" Dominik Kolorz i Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" PGG SA Bogusław Hutek. Przedstawiciele Spółki zapowiedzieli, że propozycje rozwiązań w obszarze zasad sprzedaży surowca przedstawią stronie związkowej podczas spotkania zaplanowanego na 2 czerwca.

Przypomnijmy, że "Solidarność" zażądała od kierownictwa Polskiej Grupy Górniczej "niezwłocznego wprowadzenia w kanałach bezpośredniej sprzedaży węgla w PGG instrumentów zwiększających dostępność surowca dla mieszkańców województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem byłych pracowników kopalń".

- W większości są to osoby, które pozbawiono przed laty prawa do bezpłatnego węgla - zwrócili uwagę związkowcy.

Fakt, iż byli górnicy z kopalń PGG nie mogą dziś nabyć węgla od firmy, dla której przez całe lata pracowali, uznali za "głęboko krzywdzący".

Odpowiadając na związkowe pismo, Spółka w pierwszej kolejności odniosła się do sytuacji bieżącej, wskazując na podjęte dotychczas działania.

- Sytuacja na rynku węgli opałowych po dniu 24 lutego uległa drastycznej zmianie, popyt na węgiel przewyższył produkcję PGG. Wobec powyższego PGG zwiększyła podaż i dostępność węgli opałowych w sklepie internetowym, celem zapewniania gospodarstwom domowym możliwości zakupu węgla w cenach kopalni. Obecnie sprzedajmy 60 proc. dziennej produkcji w sklepie internetowym i jest to 34 razy więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego - czytamy w skierowanym do ZOK NSZZ "Solidarność" PGG SA piśmie, pod którym widnieją podpisy prezesa PGG Tomasza Rogali oraz wiceprezesa do spraw pracowniczych Jerzego Janczewskiego.

Z dokumentu wynika, że Polska Grupa Górnicza chce usprawnić system handlu wydobywanym surowcem.

- Pracujemy nad stałym rozwojem tego kanału sprzedaży, celem zwiększenia jego efektywności do 100 % dziennej produkcji. Jednocześnie pracujemy nad rozwiązaniami umożliwiającymi dostęp do naszych produktów w cenie kopalń dla naszych stałych klientów, tak jak w Państwa piśmie, ze szczególnym uwzględnieniem emerytów górniczych i pracowników PGG - stwierdzili członkowie Zarządu PGG.

Nie wyjaśniono, na czym miałyby polegać nowe rozwiązania.

O komentarz poprosiliśmy przewodniczącego ZOK NSZZ "Solidarność" PGG SA Bogusława Hutka.

- To dobrze, że nasz ubiegłotygodniowy apel nie pozostał bez odpowiedzi, ale jeszcze lepiej będzie, kiedy wyrażone w nim postulaty zostaną wcielone w życie i to możliwie szybko. Czekamy na zapowiedziane przez Zarząd PGG spotkanie. Mamy nadzieję, że Zarząd też się do niego właściwie przygotuje, bo sprawa jest pilna. Liczymy na konkretne propozycje. To prawda, że w tym trudnym czasie mieszkańcy całej Polski powinni mieć ułatwiony dostęp do surowca opałowego, nam jednak zależy zwłaszcza na pracownikach PGG, którzy dziś nie mogą zrealizować przysługujących im deputatów, emerytach górniczych, którym niegdyś - dla ratowania firmy - deputaty odebrano, a także pozostałych mieszkańcach województwa śląskiego, często wieloletnich klientach PGG, bo oni też mają ogromny problem z zakupem węgla. Jeśli pomysłów na rozwiązanie problemu ze strony Zarządu nie będzie, jeśli to wszystko przyjmie formę jałowej dyskusji, przejdziemy do działań bardziej zdecydowanych, na które pozwala nam ustawa o związkach zawodowych - powiedział szef największej organizacji związkowej zrzeszającej pracowników Polskiej Grupy Górniczej.