Apel do prezesa PGG ws. dostępności węgla dla klientów

Maj 20, 2022

W związku z trudną sytuacją na rynku węgla, Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" i Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) zwróciły się do prezesa PGG Tomasza Rogali o "niezwłoczne wprowadzenie w kanałach bezpośredniej sprzedaży węgla w PGG instrumentów zwiększających dostępność surowca dla mieszkańców województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem byłych pracowników kopalń". Za "głęboko krzywdzący" uznano fakt, że emeryci górniczy nie mogą kupować opału na zasadach komercyjnych od firmy, której są byłymi pracownikami.

- Prezydium Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" oraz Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Polskiej Grupy Górniczej wyrażają głębokie zaniepokojenie sytuacją, w której mieszkańcy województwa śląskiego, a w szczególności byli pracownicy kopalń wchodzących obecnie w skład PGG, mają problemy z zakupem węgla opałowego w sprzedaży bezpośredniej prowadzonej przez spółkę - piszą we wstępie Dominik Kolorz i Bogusław Hutek, przewodniczący obydwu struktur.

Następnie przyznają, iż zdają sobie sprawę, jak trudna sytuacja panuje obecnie na rynku węgla w sektorze ogrzewnictwa indywidualnego, jednak fakt, że byli górnicy z kopalń PGG nie mogą dziś nabyć węgla od firmy, dla której przez całe lata pracowali, uważają za "głęboko krzywdzący".

- W większości są to osoby, które pozbawiono przed laty prawa do bezpłatnego węgla - zwracają uwagę. - Niesprawiedliwy w naszej ocenie jest również brak jakichkolwiek preferencji w sprzedaży węgla dla mieszkańców województwa śląskiego, stanowiących grupę wieloletnich, lojalnych klientów Polskiej Grupy Górniczej. (...) Wielu odbiorców węgla opałowego z innych regionów Polski jest obecnie zainteresowanych surowcem oferowanym przez PGG wyłącznie z powodu embarga na węgiel sprowadzany z Rosji. Wcześniej, przez wiele lat preferowali oni opał zza wschodniej granicy. Tym samym przyczyniali się do wzmacniania importu, prowadzonego nierzadko na nieuczciwych zasadach, który w sposób znaczący uderzał w kondycję finansową PGG - przekonują związkowcy.

Na koniec domagają się "niezwłocznego wprowadzenia w kanałach bezpośredniej sprzedaży węgla w PGG instrumentów zwiększających dostępność surowca dla mieszkańców województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem byłych pracowników kopalń".

Oprócz adresata pismo otrzymał wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.