ZOK NSZZ "S" JSW SA: Kiedy były dyrektor mówi prawdę?

Maj 17, 2022

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) wydała oświadczenie w sprawie kontrowersyjnych - jej zdaniem - słów byłego dyrektora do spraw pracy w KWK "Pniówek" Grzegorza Kaczmarczyka. - W ostatnim czasie, wypowiadając się dla Gazety Wyborczej, [Grzegorz Kaczmarczyk - przyp. red. SG] zarzucił reprezentatywnym organizacjom związkowym JSW SA, że jego nieudana kariera na tym stanowisku to ich zasługa, zwłaszcza zaś liderów tychże organizacji. Zaskakująca postawa byłego już dyrektora jest dla nas całkowicie nierozumiała - piszą związkowcy i przytaczają treść pisma, jakie Grzegorz Kaczmarczyk skierował do jednego z liderów związkowych dwa miesiące temu. Oświadczenie ZOK publikujemy w całości.

 

* * *

 

Coraz częściej zastanawiamy się, kiedy pan Grzegorz Kaczmarczyk, były dyrektor pracy w KWK "Pniówek", mówi i pisze prawdę, a kiedy nie?

W ostatnim czasie, wypowiadając się dla Gazety Wyborczej, zarzucił reprezentatywnym organizacjom związkowym JSW SA, że jego nieudana kariera na tym stanowisku to ich zasługa, zwłaszcza zaś liderów tychże organizacji. Zaskakująca postawa byłego już dyrektora jest dla nas całkowicie nierozumiała - zwłaszcza w świetle pisma, które pan Grzegorz Kaczmarczyk skierował do jednego z liderów związkowych w dniu 3 marca 2022 roku.

Poniżej przytaczamy jego treść (pisownia oryginalna)...

 

Zwracam się do Pana jako do Przewodniczącego ZZ "Solidarność" oraz Niekwestionowanego lidera Reprezentatywnych Organizacji Związkowych oraz osoby o niewątpliwym autorytecie, który ma olbrzymi wpływ w JSW S.A z prośbą o pomoc i wsparcie w wyjaśnieniu sytuacji, która mocno mnie dotknęła tj. łamania praw pracowniczych oraz przepisów prawa pracy. Od dna 14.04.2021 jestem zatrudniony na stanowisku Dyrektora Pracy w KWK "Pniówek", od 08.02.2022 do 08.03.2022 mając na względzie w opinii pracodawcy ( art 42 KP) uzasadnione potrzeby pracodawcy zostałem oddelegowany na stanowisko Inspektora na powierzchni w Wydziale Urządzeń Szybowych, Wyciągowych i Ruchu Powierzchni (MP) co może naruszać przepisy Prawa Pracy. Dodatkowo w dn. 22.02.2022 zostało przekazane pismo do KRZG z prośbą o interwencje ws. zaniechań działań mających na celu zagrożenie moich dóbr osobistych co w moim przekonaniu może być uznawane jako mobbing w pracy oraz wyjaśnienie sytuacji, która miała miejsce w wrześniu 2021 podczas posiedzenia komisji socjalnej, które prowadził ( wg. Protokołu ) Dyrektor Pracy

W dniu 24.02.2022 otrzymałem od przedstawiciela pracodawcy "Wypowiedzenie warunków pracy i płacy " bez wcześniejszego zapytania działających na KWK "Pniówek" związków zawodowych czy jestem osobą korzystającą z ochrony zakładowej organizacji związkowej. Opisane powyżej sytuacje są jednymi z wielu przykładów "góry lodowej" nienależytego traktowania mojej osoby w tak Szanowanej Spółce gdzie właścicielem jest Skarb Państwa.

W jednym z wywiadów wypowiedział Pan znamienne słowa, w które wierze i z którymi wszyscy powinni się zgodzić " Ludzi poznajemy po czynach. Słowa nic nie kosztują". Jeżeli prawdą jest to co Pan często mówi podczas wywiadów i spotkań to z góry dziękuję za pomoc dla mojej skromnej osoby oraz spółki, której dobro szczególnie dla Pana leży na sercu.

Pozwalam sobie napisać do Szanownego Pana Przewodniczącego w przekonaniu, że Pan jako osoba kierująca się wartościami chrześcijańskimi, dobrem JSW S.A., zwalczająca patologię, wspierająca inicjatywy oraz program Partii rządzącej "Prawa i Sprawiedliwości" w regionie pomoże w wyjaśnieniu wyżej opisanej sytuacji.
W razie jakichkolwiek pytań oddaje się do dyspozycji.

 

Tyle były pan dyrektor.

Po przeczytaniu tego pisma należy sobie zadać pytanie, czy mówienie prawdy przez Grzegorza Kaczmarczyka zależy od sytuacji, miejsca i czasu, a może zależy od partykularnych interesów - jego i jego mocodawców?

Można zadać również pytanie, czy funkcja dyrektora pracy jest wpisana w dowodzie osobistym Grzegorza Kaczmarczyka, przez co mógłby uznać, że funkcja dyrektora należy mu się dożywotnio? A może to po prostu czysta obłuda i hipokryzja, która naprawdę pokazuje, jakimi zasadami i wartościami kieruje się ten pan?

Ocenę zostawiamy innym.

 

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA