SG: Ręce precz od "Turowa"!

Paź 28, 2021

W październikowym wydaniu miesięcznika Solidarność Górnicza polecamy relację z manifestacji NSZZ "Solidarność" przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Związkowcy wykrzyczeli swój sprzeciw wobec jednoosobowej decyzji byłej już wiceprezes TSUE o konieczności wstrzymania wydobycia przez KWB "Turów". Ponadto analizujemy przyczyny rosnących cen gazu ziemnego i prądu. Wskazujemy na kuriozalną politykę energetyczną Unii Europejskiej, która zastępuje surowce własne surowcami importowanymi. Nieco miejsca poświęcamy też projektowi rozporządzenia regulującego zasady finansowania osłon socjalnych zagwarantowanych umową społeczną. Aby pobrać cyfrową wersję gazety, kliknij tutaj.