Górnicza "Solidarność" broni "ekogroszków" i pisze do ministra

Paź 18, 2021

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" naciska na rząd, by ten zrewidował treść projektu Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Przypomnijmy, że proponowane przepisy wyeliminowałyby z rynku popularne "ekogroszki" - ze szkodą dla spółek węglowych, ale i gospodarstw domowych, których właściciele, za namową rządu, wymienili przestarzałe instalacje grzewcze na niskoemisyjne kotły węglowe. Oficjalne stanowisko KSGWK w sprawie projektu trafiło na ręce ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki.

Według Związku proponowany projekt rozporządzenia "dotyczy kwestii o fundamentalnym znaczeniu dla funkcjonowania sektora wydobywczego, spółek okołogórniczych oraz całego otoczenia branży".

Górnicza "Solidarność" przekonuje, że wprowadzenie wymagań jakościowych zawartych w załączniku do projektu rozporządzenia wyeliminuje produkcję wszystkich "ekogroszków" oferowanych przez spółki górnicze kontrolowane przez Skarb Państwa.

- Zmiany proponowane przez resort klimatu przekreślą przeprowadzone w ostatnich latach, warte setki milionów złotych, inwestycje tych spółek w budowę infrastruktury umożliwiającej produkcję wysokiej jakości ekologicznych sortymentów węgla przeznaczonego do wykorzystania w sektorze komunalno-bytowym. Ponadto projekt (...) skonstruowano w sposób eliminujący ze sprzedaży najwyższej jakości sortymenty węgla opałowego produkowanego przez polskie kopalnie. Konsekwencją będzie utrata milionowych wpływów z tytułu sprzedaży tego typu paliwa przez spółki węglowe - piszą związkowcy.

Poszkodowanych byłoby jednak znacznie więcej.

- Projekt uderza (...) w tysiące polskich gospodarstw domowych, które w ostatnich latach poniosły ogromne koszty wymiany przestarzałych instalacji grzewczych na nowoczesne, niskoemisyjne kotły węglowe 5. klasy i Ecodesign. Kotły te są przystosowane do spalania ekogroszków, czyli paliwa, które resort klimatu zamierza wyeliminować z rynku. Co warte podkreślenia, w zdecydowanej większości przypadków zakup niskoemisyjnych kotłów węglowych przez gospodarstwa domowe był współfinansowany ze środków publicznych w ramach Programu "Czyste Powietrze" - twierdzą przedstawiciele największej górniczej organizacji związkowej.

Nadto zwracają uwagę, że pośrednim skutkiem wejścia w życie krytykowanego przez KSGWK rozporządzenia może być wstrzymanie realizacji projektów inwestycyjnych z obszaru nowoczesnych technologii wykorzystywania węgla, które wpisano do załącznika nr 2 umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego.

- Chodzi o budowę instalacji do produkcji paliw niskoemisyjnych (E-coal, ECOCOAL) z przeznaczeniem na rynek komunalno-bytowy. Innymi słowy projekt resortu kierowanego przez Pana Ministra stoi w jawnej sprzeczności z Umową społeczną podpisaną przez delegację rządu RP, która miała rzekomo być fundamentem prawdziwie sprawiedliwej transformacji sektora wydobywczego oraz regionu Górnego Śląska - wskazują.

Górnicza "Solidarność" opowiada się za dalszym obowiązywaniem obecnego - wypracowanego "w toku bardzo trudnych negocjacji i w dużym kompromisie w 2018 roku" - rozporządzenia dotyczącego wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Przestrzega też przed ignorowaniem postulatów strony społecznej.

- Jeżeli resort klimatu będzie prowadził w dalszym ciągu konfrontacyjną politykę, doprowadzi to do rozpoczęcia akcji protestacyjnej w obronie naszych miejsc pracy - podkreśliła KSGWK w zakończeniu pisma do ministra.