PGG: Wartość posiłków znacząco wzrośnie

Wrz 21, 2021

Organizacje związkowe funkcjonujące w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG) wynegocjowały z Zarządem Spółki wzrost wartości posiłków profilaktycznych dla pracowników PGG. Porozumienie zacznie obowiązywać 1 października, a realizację podwyżki rozłożono na dwa etapy.

Od 1 października do 31 grudnia 2021 roku wartość jednostkowa posiłku dla tych pracowników, którzy teraz otrzymują posiłek o wartości 18 złotych 90 groszy, będzie wynosiła 26 zł. To głównie pracownicy, którzy zawarli umowę o pracę pod ziemią oraz pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla. Wartość posiłku dla pozostałych pracowników ustalono na 23 zł (dotychczas - 16,70 zł).

1 stycznia 2022 r. nastąpi istotna zmiana. Od tego dnia wartość posiłku profilaktycznego dla pracowników z "pierwszej grupy" wyniesie 1 procent ustalanego przez rząd minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 r. "minimalna krajowa" wzrośnie do 3010 zł; 1 proc. tej kwoty to 30,10 zł), a dla pracowników z "drugiej grupy" - 0,9 proc. wynagrodzenia minimalnego.

Należy dodać, iż po 1 stycznia 2022 r. wartości posiłków będą zaokrąglane do pełnych dziesiątek groszy w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 5 groszy zostaną pominięte, zaś końcówki kwot wynoszące 5 i więcej groszy zostaną podwyższone do pełnych dziesiątek groszy.

- O podwyżkę wartości posiłków profilaktycznych apelowaliśmy od maja. Wszyscy widzimy, jak rośnie inflacja, jak drożeje żywność i inne artykuły pierwszej potrzeby, z których pracownicy PGG korzystają na co dzień - wyjaśnia wiceprzewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" PGG SA Artur Braszkiewicz. - Zarząd PGG pozytywnie odpowiedział na nasze wezwania i usiadł do stołu. Rozmowy nie były łatwe, ale z czasem udało nam się wypracować rozwiązanie korzystne dla załogi, które mogły zaakceptować obydwie strony. W tym miejscu zwracam uwagę, że oprócz typowej podwyżki "na dziś" zagwarantowaliśmy pracownikom dalszy wzrost wartości posiłku profilaktycznego - wraz ze wzrostem płacy minimalnej - podkreśla związkowiec.