Wyższe stawki i "jednorazówka" dla pracowników JSW

Wrz 14, 2021

Reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) podpisały z Zarządem JSW porozumienie kończące spory zbiorowe na tle płacowym. Strona społeczna domagała się 6-procentowych podwyżek wobec 3,4 proc. wzrostu, jaki miał miejsce w lipcu. Ostatecznie uzgodniono, że od września bieżącego roku tabele stawek płac zasadniczych wzrosną o dodatkowe 1,6 proc., co wraz ze wzrostem obowiązującym od lipca (3,4 proc.) da łącznie 5-procentową podwyżkę stawek.

Podwyżka płacy zasadniczej to nie jedyna korzyść dla pracowników, jaką udało się wywalczyć związkowcom.

Zgodnie z porozumieniem, 1 października załoga JSW otrzyma jednorazową nagrodę pieniężną, której wysokość będzie zależeć od stanowiska pracy: pracownicy dołowi otrzymają 4300 złotych, pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla - 3500 zł, zaś pozostali - 3100 zł (wszystkie kwoty brutto). Świadczenie przysługuje osobom zatrudnionym w Jastrzębskiej Spółce Węglowej według stanu z dnia 31 sierpnia br.

Pracodawca zgodził się też na zwiększenie wartości przysługujących górnikom posiłków profilaktycznych do 21 zł za każdy przepracowany dzień (od 1 października).

- Porozumienie z dniem jego podpisania kończy spór zbiorowy dotyczący obowiązywania porozumienia w zakresie wzrostu płac w 2020 roku, a także kończy etap rokowań w sporze zbiorowym dotyczącym wzrostu płac w 2021 roku i wyczerpuje żądania Reprezentatywnych Organizacji Związkowych w tych zakresach - poinformowała JSW.

Przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" JSW SA Sławomir Kozłowski potwierdza, iż spory zbiorowe dobiegły końca, jednak zwraca uwagę, że wysoki poziom inflacji wciąż negatywnie wpływa na budżety domowe pracowników JSW.

- Porozumienie wyczerpuje nasze żądania płacowe na rok 2021. Zdajemy sobie sprawę, że wskutek pandemii koronawirusa oraz nieudolnych rządów poprzedniego kierownictwa Jastrzębska Spółka Węglowa znalazła się w "dołku", jednak trzeba też wziąć pod uwagę równie trudną sytuację pracowników. Między innymi wskutek wciąż rosnącej inflacji realna wartość ich wynagrodzeń zaczęła spadać. Właśnie temu staraliśmy się zaradzić poprzez wynegocjowane rozwiązania - komentuje lider największego związku zawodowego w JSW. - W tej chwili mamy do czynienia z niezwykle korzystną sytuacją na rynku węgla, co stanowi "pole do popisu" dla Zarządu. Przede wszystkim należy ustabilizować sytuację produkcyjną i sprzedażową. W dobie takiego popytu na surowiec wydobywany przez kopalnie JSW grzechem zaniechania czy wręcz niegospodarnością byłoby, gdybyśmy tego nie wykorzystali. A jeśli obecne trendy cenowe się utrzymają, zaś inflacja wciąż będzie wysoka, w pierwszym kwartale przyszłego roku ponownie usiądziemy do rozmów, tak by pracownicy nie byli finansowo poszkodowani - podsumowuje.