Treść umowy społecznej uzgodniona!

Kwi 22, 2021

Po kilkumiesięcznym maratonie negocjacyjnym przedstawicielom rządu i związków zawodowych udało się uzgodnić treść umowy społecznej. Dokument ma umożliwić uporządkowaną transformację polskiego górnictwa i energetyki. Po parafowaniu oraz podpisaniu zostanie przesłany do Brukseli, gdzie rozpocznie się jego proces prenotyfikacyjny w Komisji Europejskiej (KE). Prowadzący rozmowy z ramienia rządu wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń wyraził przekonanie, że KE zaakceptuje program i zgodzi się na zapisane w nim instrumenty wsparcia finansowego.

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, parafowanie umowy nastąpi w najbliższą środę, 28 kwietnia.

O efekty rozmów spytaliśmy szefa Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Bogusława Hutka.

- Zawartość umowy i załączników dotyczących zasad pomocy publicznej, inwestycji, przyszłości terenów pogórniczych oraz instrumentów pomocowych dla firm okołogórniczych i gmin górniczych mamy ustaloną. Wszystkie kwestie sporne wyjaśniliśmy. Teraz tekstem zajmie się zespół, który dokona ewentualnych poprawek redakcyjnych, poprawi dostrzeżone błędy o charakterze stylistycznym czy "literówki". Chodzi też o to, żeby wszystkie stwierdzenia zawarte w dokumencie były jednoznaczne. Nie możemy sobie pozwolić na żadne rozbieżności interpretacyjne. Do poniedziałku mamy otrzymać tekst jednolity, tak byśmy mogli się z nim zapoznać i go finalnie zaakceptować - poinformował przewodniczący.

Pozytywną ocenę wypracowanemu dokumentowi wystawił minister Soboń.

- Udało nam się porozumieć - uzgodnić umowę społeczną, która pokazuje przyszłość górnictwa węgla kamiennego do roku 2049, ale jednocześnie proces ten zaplanować w sposób uzgodniony, sprawiedliwy i pokazujący, co dalej na terenach pogórniczych - stwierdził wiceszef resortu aktywów państwowych. - Jestem przekonany, że to jest dobry dokument przede wszystkim dla pracowników górnictwa węgla kamiennego, ale także ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski, z punktu widzenia polskiej gospodarki - dodał.