Cenne wsparcie z Lubelszczyzny

Wrz 19, 2020

Cztery organizacje związkowe z Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA poparły postulaty Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. - My również uważamy, że transformacja górnictwa i energetyki powinna być rozłożona na wiele lat i wymaga specjalnych programów, dających nowe miejsca pracy - czytamy w stanowisku sygnowanym przez zakładowe struktury NSZZ "Solidarność", Związku Zawodowego Górników w Polsce, Związku Zawodowego "Kadra" oraz Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka".

Według związkowców w dobie wielkiego zagrożenia dla polskiego sektora wydobywczego węgla kamiennego i całej gospodarki priorytetem powinien być interes narodowy i społeczny, a nie wskaźniki ekonomiczne.

- Nie zgadzamy się po raz kolejny na przenoszenie kosztów kryzysu na załogę i ekonomiczną degradację firm i regionów górniczych - napisali przedstawiciele załogi podlubelskiej kopalni. - W zaistniałej sytuacji w pełni popieramy żądania największych central związkowych, działających na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim o podjęcie niezwłocznych działań w celu ochrony polskiego górnictwa, zarówno w interesie załóg spółek górniczych jak i bezpieczeństwa energetycznego kraju - oświadczyli.

Następnie wskazali na potrzebę stworzenia programów restrukturyzacji dla wszystkich regionów górniczych w Polsce i wyrazili zaniepokojenie brakiem systemowych planów dla energetyki, bez których nie ma pewności, że na węgiel będzie zapotrzebowanie.

Stanowisko wieńczy deklaracja poparcia związków zawodowych zrzeszających pracowników LW "Bogdanka" dla śląsko-dąbrowskiego MKPS "w walce w słusznej sprawie" oraz informacja o oflagowaniu związkowych siedzib w geście solidarności.