PGG: Oświadczenie szefa ZOK

Maj 08, 2020

W związku z falą goryczy, jaką wśród pracowników branży energetycznej wywołały moje słowa mówiące o tym, że "za (...) błędy i pazerność energetyki mogą zapłacić górnicy", chciałbym oświadczyć, iż zostały one wypowiedziane pod wpływem emocji spowodowanych pogarszającą się sytuacją w Polskiej Grupie Górniczej S.A.

Oświadczam, że użyte przeze mnie sformułowania nie dotyczyły pracowników energetyki, a zwłaszcza pracowników energetyki zrzeszonych w NSZZ "Solidarność", jeżeli poczuli się urażeni tymi wypowiedziami to przepraszam. Mam nadzieję, że żal spowodowany moją emocjonalną wypowiedzią nie wpłynie na dalszą dobrą współpracę pomiędzy strukturami związkowymi z obydwu branż w ramach Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność".

 

Bogusław Hutek
przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Polskiej Grupy Górniczej SA