Górnicza "Solidarność" z potrzebującymi (kontynuacja)

Kwi 27, 2020

Koronawirus postawił wielu z nas przed całkiem nowymi wyzwaniami. Do walki z nim nikt nie był przygotowany. Brakowało masek, odzieży ochronnej, płynów dezynfekujących: nie było ich fizycznie na rynku, ale równie często rozmaite instytucje nie miały pieniędzy na ich zakup. Okazało się jednak, że koronawirus wyzwolił w nas solidarność. Wśród darczyńców nie zabrakło oczywiście "Solidarności". Kontynuujemy temat sprzed kilku dni.

100 tysięcy złotych na rzecz lokalnej służby zdrowia przekazał Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność". Jednocześnie przewodniczący śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" Dominik Kolorz zaapelował, by w pomoc, również osobom przebywającym na kwarantannie oraz seniorom, zaangażowali się szeregowi członkowie Związku.

- W tym trudnym czasie potrzebujemy solidarności. Takiej, która nie jest sprowadzana do roli historycznego hasła na sztandarach, ale rzeczywistą ideą, która nas wszystkich łączy. Zwracam się z gorącym apelem do wszystkich organizacji związkowych NSZZ "Solidarność" w całym naszym regionie o wzajemną pomoc, a przede wszystkim o wsparcie tych, którzy się znaleźli na linii walki o powstrzymanie epidemii koronawirusa. Liczy się każdy gest, słowo wsparcia, słowa wdzięczności. Ale bardzo potrzebna jest pomoc materialna i rzeczowa - podkreślił Dominik Kolorz.

 

W ZRP zareagowali natychmiast

10 tys. zł zebrała Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" KWK "Piast-Ziemowit" Ruch "Piast". Pieniądze zostały przekazane Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Tychach, który jest jednym z tak zwanych szpitali jednoimiennych, czyli placówek, gdzie leczone są wyłącznie osoby zmagające się z wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2 chorobą Covid-19.

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" KWK "Ruda" Ruch "Halemba" zakupiła 1000 sztuk masek wielorazowych i wsparła finansowo ośrodek dla osób niepełnosprawnych w Mikołowie-Borowej Wsi oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Rudzie Śląskiej.

Organizacja zakładowa NSZZ "Solidarność" KWK "ROW" Ruch "Rydułtowy" pomogła stacji pogotowia ratunkowego przy szpitalu w Rydułtowach. Po konsultacji z szefową stacji zakupiono 10 kołder bakteriostatycznych, 8 kombinezonów ochronnych dla ratowników medycznych oraz 2 zestawy do pomiaru ciśnienia za około 3,5 tys. zł. Nawiązano również kontakt z kopalnianą fundacją ochrony zdrowia.

- Obecnie fundacja uzgadnia z kierownictwem stacji pogotowia dalsze formy pomocy. Niestety, jednostki służby zdrowia nie będące szpitalami zakaźnymi i te ulokowane na peryferiach aglomeracji są traktowane "po macoszemu", jeżeli chodzi o wsparcie Ministerstwa Zdrowia czy też samorządy, dlatego właśnie wybraliśmy te, a nie inne placówki, którym zdecydowaliśmy się pomóc - wyjaśnia przewodniczący "Solidarności" z "Rydułtów" Piotr Glenc.

"Solidarność" z należącego do Polskiej Grupy Górniczej SA Zakładu Informatyki i Telekomunikacji przekazała w formie darowizny kwotę 2,5 tys. zł pięciu śląskim szpitalom zakaźnym.

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Zakładu Remontowo-Produkcyjnego (ZRP) zakupiła 110 litrów płynu dezynfekującego i przekazała go pracownikom. Należy podkreślić, że związkowcy z ZRP zareagowali natychmiast: płyn trafił do załogi zaraz po ogłoszeniu pandemii, a więc w czasie, kiedy nie było jeszcze dostępu do innych, równie skutecznych środków dezynfekujących.

 

Zamiast wycieczek - wsparcie dla szpitala

Służbę zdrowia w walce z pandemią wsparła także Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz tworzące ją komisje zakładowe.

Sama ZOK wygospodarowała 20 tys. zł z przeznaczeniem dla szpitali w Raciborzu i Cieszynie.

O zaangażowaniu NSZZ "Solidarność" KWK "Knurów-Szczygłowice" już pisaliśmy.

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" KWK "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia" wsparła kilka szpitali: 20 tys. zł otrzymał szpital w Raciborzu, a szpitale w Cieszynie, Tychach i Zawierciu po 10 tys. zł.

- Za przekazane środki szpitale zakupią sprzęt ochronny dla swoich pracowników. Wsparliśmy najbliższe szpitale, z których najczęściej korzysta nasza załoga - poinformował przewodniczący Związku w ruchu "Borynia" Roman Chwastyk.

"Solidarność" ze zlokalizowanej w Ornontowicach KWK "Budryk" wsparła miejscowy ośrodek zdrowia kwotą 8 tys. zł, a 7 tys. zł przeznaczyła dla Szpitala Świętego Józefa w Mikołowie.

- Pieniądze przeznaczone na pomoc pochodziły ze środków zgromadzonych na wycieczki dla członków. Jest pandemia, wyjazdy zostały odwołane, a pieniądze na pewno się nie zmarnują - powiedział Solidarności Górniczej przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Budryk" Grzegorz Sewerin.

"Solidarność" z ruchu "Zofiówka" przeznaczyła 2 tys. zł na rzecz Fundacji "Familia". Za przekazane środki fundacja zakupiła sprzęt dla jastrzębskich szpitali.

 

Posiłki dla ratowników

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA przekazała 3 tys. zł dla Hospicjum im. Jana Pawła II w Olsztynie, Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu oraz Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach.

"Solidarność" z Kopalni Węgla Brunatnego "Turów" przekazała 10 tys. zł na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala-Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.

"Solidarność" z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA wsparła Szpital Wojewódzki w Bełchatowie zakupem środków ochrony osobistej za 1,5 tys. zł.

10 tys. zł zebrali członkowie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Tauron Ciepło Sp. z o.o. Zgromadzone środki umożliwiły zakup masek, rękawic oraz innego sprzętu ochronnego, który trafił do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, ta z kolei rozdysponowała je pomiędzy powiatowe stacje sanepidu w regionie.

Oprócz górników, energetyków i ciepłowników pokaźnej pomocy instytucjom potrzebującym udzielili pracownicy zbrojeniówki oraz kolejarze. Zakładowe organizacje "Solidarności" z Nitroergu w Krupskim Młynie oraz z PKP Polskich Linii Kolejowych SA i PKP Cargo SA w Tarnowskich Górach oprócz masek i rękawic ufundowały pracownikom pogotowia ratunkowego z Tarnowskich Gór, Tworogu i Kalet ciepłe posiłki. Od 6 kwietnia trafiają one do ratowników w trakcie dyżurów. Pomagać można zatem w różny sposób. Najważniejsze, by była to pomoc skuteczna.