PGG: Porozumienie - tak, ale z gwarancjami

Kwi 23, 2020

Związki zawodowe zrzeszające pracowników Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) wyraziły wolę podpisania "porozumienia antykryzysowego" z pracodawcą, o ile zostanie ono poprzedzone "uzgodnieniem i rozpoczęciem wdrażania programu naprawczego w firmie". Na przedstawienie programu czekają do 4 maja. - Tylko kompleksowo prowadzone działania antykryzysowe, połączone z programem naprawczym (...) mogą zyskać akceptację załogi, gdyż dają nadzieję na skuteczność podjętych działań, a tym samym pozwalają na wiarę w sens wyrzeczeń, jakie będą ponosić pracownicy - czytamy w stanowisku opublikowanym przez centrale.

Związkowcy podkreślili, że "rozumieją powagę sytuacji i konieczność pilnego prowadzenia działań antykryzysowych w spółce". Wskazali zarazem, co stoi na przeszkodzie, by porozumienie zostało podpisane już dziś. To przede wszystkim brak pewności, czy forsowane przez Zarząd PGG ograniczenie czasu pracy połączone z radykalnym obniżeniem wynagrodzeń rzeczywiście uratuje firmę przed bankructwem.

- Nie wiemy, czy po trzech miesiącach obowiązywania porozumienia, pracodawca nie wysunie propozycji dalszego obniżania wynagrodzeń i skracania tygodnia pracy czy też redukcji zatrudnienia, uzasadniając to koniecznością ratowania pozostałych miejsc pracy w spółce - napisali. - Mamy obawy, że zgoda na porozumienie nie zawierające żadnych gwarancji funkcjonowania kopalń i zakładów zrzeszonych obecnie w Polskiej Grupie Górniczej, co najmniej na dekadę, może być faktycznie zgodą na dalsze obniżanie wynagrodzeń i ograniczanie zatrudnienia w kopalniach i zakładach PGG - zaznaczyli.