JSW: Kolejni absolwenci z gwarancją zatrudnienia

Mar 25, 2020

Dzięki porozumieniu zawartemu przez Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) i władze powiatu gliwickiego kolejny rocznik absolwentów knurowskiego Zespołu Szkół Zawodowych (ZSZ) nr 2 będzie miał zagwarantowaną pracę w kopalniach JSW. Podpisany 6 marca dokument dotyczy odbywania praktyk przez uczniów oraz zatrudnienia absolwentów placówki, której organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki.

Uzgodniono, że gwarancje zatrudnienia otrzyma do 60 osób rozpoczynających kształcenie od września. Chodzi przede wszystkim o uczniów branżowej szkoły I stopnia w zawodach "elektryk", "monter maszyn i urządzeń" oraz "ślusarz", a także uczniów technikum w zawodzie "technik górnictwa podziemnego". Ponadto JSW, zależnie od potrzeb kadrowych, zobowiązała się zatrudnić absolwentów pozostałych zawodów i specjalności górniczych.

Początki współpracy powiatu z JSW w sprawie praktycznego kształcenia uczniów ZSZ nr 2 sięgają roku 2014. Przełomem był jednak rok 2017. Właśnie wtedy z inicjatywy ówczesnego radnego powiatowego, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch "Knurów" Krzysztofa Leśniowskiego przedstawiciele JSW i władz powiatu podpisali porozumienie, zgodnie z którym Spółka miała zorganizować praktyczną naukę zawodu dla uczniów szkoły branżowej, a następnie ich zatrudnić.

- Czynnik ludzki to jest dla nas podstawowe aktywo. Maszynę można kupić, muszą być ludzie - podkreślał 3 lata temu, podczas uroczystości związanej z zawarciem porozumienia, pełniący obowiązki prezesa Zarządu JSW Daniel Ozon. - My tak widzimy właśnie zrównoważony rozwój, o którym się dzisiaj dużo mówi, o bliskiej współpracy przemysłu, pracodawców, samorządów, świata nauki, szkół - podstawowych, średnich, zawodowych oraz wyższych. (...) Chcemy być atrakcyjnym pracodawcą dla młodych ludzi. (...) Dla nas jest to istotne w momencie takim, kiedy - co trzeba jasno powiedzieć - jest odpływ kadr. Widzimy, ile jest kwestii związanych z emigracją osób w różnych zawodach za granicę, gdzie ta zagranica oferuje bardziej atrakcyjne warunki płacy i socjalne. Chcemy przyczynić się do tego, żeby młodzi ludzie widzieli tutaj nadzieję i perspektywę, i widzieli Jastrzębską Spółkę, polskie górnictwo, jako atrakcyjne miejsce pracy - deklarował.

Krokiem zacieśniającym współpracę pomiędzy Spółką a gliwickim samorządem powiatowym była decyzja Zarządu JSW z 2018 r. w sprawie utworzenia programu stypendialnego dla uczniów ZSZ nr 2 w Knurowie. Uczniowie uzyskali możliwość otrzymania comiesięcznego stypendium w kwocie 250 złotych oraz nagrody pieniężnej na zakończenie roku szkolnego z tytułu uzyskanych wyników w nauce wynoszącej 800-1500 zł. Od roku szkolnego 2018/2019 JSW organizuje praktyczną naukę zawodu zarówno dla uczniów szkoły branżowej, jak i miejscowego technikum.

Podpisując nowe porozumienie wiceprezes JSW do spraw pracy i polityki społecznej Artur Wojtków zapewnił, że obowiązujące zasady wypłacania stypendiów uczniom przygotowującym się do pracy w jej kopalniach zostaną utrzymane.

Głos zabrał również starosta gliwicki Waldemar Dombek.

- Cieszę się, że absolwenci i uczniowie przygotowujący się do zawodu górnika mogą liczyć na gwarancje pewnej i stabilnej pracy w kopalniach JSW oraz na stypendia - skomentował. - To cenne wsparcie dla młodych ludzi, zapewniające im dobry start zawodowy - podkreślił.

 

(fot. Mateusz Paszek, Starostwo Powiatowe w Gliwicach)