Żądają realizacji "Programu dla Śląska"

Mar 07, 2020

Górnicza "Solidarność" zwróciła się do wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina o "podjęcie działań wraz z zarządami spółek energetycznych w sprawie faktycznego rozpoczęcia realizacji przyjętego przez rząd »Programu dla Śląska« w zakresie szeroko pojętej energetyki". Chodzi głównie o rewitalizację bloków węglowych elektrowni w Rybniku i Łaziskach Górnych, od czego zależy przyszłość znaczącej części górnictwa węglowego na Śląsku.

W piśmie skierowanym na ręce polityka odpowiedzialnego za górnictwo i energetykę wskazano, że dla państwowych spółek węglowych, dostarczających paliwo do "Łazisk" i "Rybnika", rewitalizacja obydwu elektrowni ma znaczenie kluczowe. Równie istotne jest dokończenie budowy elektrowni "Ostrołęka C" jako zasilanej węglem, bo ostatnie wypowiedzi medialne niektórych polityków sugerują wprost, że projekt może zostać przeformatowany z węglowego na gazowy.

- Odejście od realizacji powyższych inwestycji węglowych, a także odstąpienie od realizacji projektu budowy elektrowni węglowej "Ostrołęka C" doprowadzi do drastycznego ograniczenia zapotrzebowania na węgiel energetyczny, a w konsekwencji do decyzji o zamykaniu kopalń i zwolnieniach górników - ocenili związkowcy z Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność". - Dopuszczenie do takiej sytuacji byłoby wyrazem skrajnej nieodpowiedzialności. I nie mamy tu na myśli wyłącznie niepokojów społecznych, jakie wywoła zamykanie kopalń, ale zwracamy też uwagę na zagrożenia, jakie polityka rezygnacji z węgla niesie dla bezpieczeństwa energetycznego całego państwa - podkreślili.

Przypomnieli też, że 11 lutego podobne stanowisko przyjął Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność", a 24 lutego - Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki.

Na koniec zażądali pełnej realizacji rządowego "Programu dla Śląska" - "zgodnie z jego założeniami".