PGG: Ile i dla kogo?

Lut 26, 2020

Uzgodnione 20 lutego, podpisane zaś następnego dnia porozumienie pomiędzy trzynastoma organizacjami związkowymi działającymi w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG) a Zarządem PGG przypieczętowało kwestię podwyżek dla pracowników Spółki. Strony ustaliły formę realizacji przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia poprzez zwiększenie kwot dodatku do dniówki przepracowanej.

Zasadnicza treść porozumienia stanowi, że od roku 2020 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w PGG zostanie zwiększone o 6 procent, co oznacza wzrost statystycznego średniego wynagrodzenia dla pracowników kopalń z dotychczasowych 7386,42 złotych do 7829,61 zł.

Wysokość dodatków do przepracowanej dniówki roboczej od 1 stycznia 2020 r. reguluje aneks. Jeśli chodzi o pracowników pod ziemią, 54 zł za dniówkę otrzymają osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych w wyrobiskach (do tej pory otrzymywali 32 zł), pozostałe osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych - 51 zł (dotąd - 30 zł), pracownicy na stanowiskach nierobotniczych w wyrobiskach - 54 zł (dotąd - 32 zł), a pozostali pracownicy na stanowiskach nierobotniczych - 51 zł (dotąd - 30 zł). Pracownikom zakładów przeróbki mechanicznej węgla przysługiwać będzie dodatek w wysokości 47 zł (dotąd - 28 zł), natomiast pozostałym pracownikom powierzchni, zarówno na stanowiskach robotniczych, jak i nierobotniczych - w wysokości 31 zł (dotąd - 18 zł).

Osobny zapis mówi o powrocie do dalszych negocjacji płacowych we wrześniu br.

Organizacje związkowe oświadczyły, że zawarcie porozumienia zawiesza spór zbiorowy wszczęty 20 listopada 2019 r. oraz akcję protestacyjną.

Pod porozumieniem i aneksem do porozumienia podpisali się przedstawiciele Zarządu PGG oraz szefowie Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" PGG SA, ZOK Związku Zawodowego Górników w Polsce PGG, Komisji Zakładowej WZZ "Sierpień 80" w PGG SA, MZZ "Kadra" Górnictwo, ZOK Związku Zawodowego Pracowników Dołowych przy PGG, ZOK Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy PGG, ZOK Związku Zawodowego "Kontra" przy PGG, ZOK Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka" PGG SA, ZOK NSZZ "Solidarność 80" PGG SA, ZOK NSZZ "Solidarność 80" RP przy PGG SA, ZOK Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce przy PGG, Związku Zawodowego Jedności Górniczej Zarządu Zakładowego przy PGG SA i MOZ Kadra XXI Górnictwo.