Spór zbiorowy w PGG

Lis 22, 2019

Organizacje związkowe funkcjonujące w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG) poinformowały o efektach rozmów płacowych z Zarządem Spółki. Przeprowadzone 20 listopada rokowania dotyczyły włączenia dodatku gwarantowanego wypłacanego na podstawie porozumienia z dnia 23 kwietnia 2018 r. do podstawy naliczania "barbórki" i "czternastki" za rok 2019 oraz 12-procentowych podwyżek w roku 2020.

- Zarząd Polskiej Grupy Górniczej nie przedstawił żadnej propozycji, która pozwoliłaby zrealizować nasze postulaty - czytamy w komunikacie wydanym przez stronę społeczną. - W związku z powyższym organizacje związkowe (...) weszły w spór zbiorowy z Zarządem Polskiej Grupy Górniczej S.A. dając termin realizacji żądań do 26 listopada 2019 r. W razie braku realizacji żądań podejmiemy dalsze działania zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, o których poinformujemy załogi kopalń - oświadczyli związkowcy.

Przypomnijmy, że 1 sierpnia funkcjonujące w PGG związki zawodowe zażądały od kierownictwa Spółki: wypłacenia pracownikom Grupy rekompensaty za listopad i grudzień, włączenia dodatku gwarantowanego wypłacanego na podstawie porozumienia z dnia 23 kwietnia 2018 roku (czyli dopłat do dniówek wynoszących od 18 do 32 złotych) do podstawy naliczania nagrody barbórkowej i "czternastki" za rok 2019, przedłużenia postanowień porozumienia z 23 kwietnia 2018 r. na kolejne lata oraz rozpoczęcia natychmiastowych negocjacji odnośnie podwyżki wynagrodzenia w roku 2020 na poziomie 12 procent.

Brak rozpoczęcia rozmów przed 1 września miał spowodować wszczęcie procedury sporu zbiorowego pomiędzy organizacjami związkowymi a Zarządem PGG.

Ostatecznie Zarząd PGG przychylił się do wyrażonego w piśmie z 1 sierpnia żądania sformułowanego przez górnicze centrale związkowe i zaprosił przedstawicieli strony społecznej do rozmów.

23 września centrale związkowe przeprowadziły negocjacje z Zarządem PGG w obecności ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i wiceministra energii odpowiedzialnego za górnictwo Adama Gawędy. Po siedmiu godzinach rozmów strony porozumiały się co do dwóch kwestii stanowiących przedmiot rokowań: kontynuacji wypłaty dodatku do przepracowanych dniówek roboczych oraz wypłaty "jednorazówki" jako rekompensaty za dni robocze z listopada i grudnia.

Ustalono, że porozumienie podpisane 23 kwietnia 2018 roku, regulujące wypłatę dopłat do dniówek (wynoszących od 18 do 32 złotych), będzie obowiązywać również w roku przyszłym. Dzięki temu wynagrodzenia od stycznia nie spadną.

Drugie porozumienie przewiduje wypłatę premii jednorazowej pracownikom PGG w wysokości 860 zł brutto. "Jednorazówka" nie będzie przysługiwać osobom przebywającym na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym. Ustalona kwota zostanie przelana na pracownicze konta 10 grudnia - wraz z wypłatą za listopad.

Dwa pozostałe postulaty - podwyżki wynagrodzeń w 2020 r. na poziomie 12 procent oraz włączenie dodatku gwarantowanego wypłacanego na podstawie porozumienia z dnia 23 kwietnia 2018 r. (czyli dopłat do dniówek) do podstawy naliczania nagrody barbórkowej i "czternastki" za rok 2019 - były przedmiotem zakończonej fiaskiem listopadowej rundy rozmów.