KSGWK: Pozostawić nadzór Ministerstwu Energii

Paź 30, 2019

Mając na uwadze doniesienia o możliwej zmianie struktury rządu i planach powołania Ministerstwa Skarbu Państwa, Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" wystosowała pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, domagając się pozostawienia nadzoru nad branżą górniczo-energetyczną Ministerstwu Energii.

- W ocenie Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" formuła, w której jeden resort, czyli Ministerstwo Energii, odpowiada za nadzór nad wszystkimi przedsiębiorstwami branży górniczej i energetycznej, jest najbardziej efektywnym sposobem zarządzania tym sektorem - napisali związkowcy z największej górniczej organizacji związkowej.

Strona społeczna wskazała, że sektor górniczy i energetyka to swego rodzaju "system naczyń połączonych", gdzie kondycja jednych spółek jest mocno uzależniona od sytuacji pozostałych podmiotów.

- Rozdrobnienie ośrodków decyzyjnych utrudnia szybką i kompleksową reakcję na problemy w poszczególnych spółkach i w całej branży górniczo-energetycznej. Również dialog społeczny w spółkach zarządzonych przez jeden resort wydaje się przebiegać w sposób bardziej harmonijny, niż w przypadku, gdy ośrodków nadzorujących i decyzyjnych jest więcej - oceniła KSGWK.

Pismo kończy fragment zawierający oczekiwania Sekcji wobec Ministerstwa Energii oraz deklaracja, że górnicza "Solidarność" nie zamierza wpływać na decyzje dotyczące obsady personalnej kierownictwa resortu.

- Strona społeczna oczekuje, iż Ministerstwo Energii będzie silnym partnerem, zdolnym do podejmowania samodzielnych decyzji, a zarazem zawsze mającym na uwadze potrzebę konsensu i przestrzegania zasad dialogu społecznego. Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" pragnie zarazem dodać, że kwestia obsady personalnej Ministerstwa Energii należy do koalicji rządzącej i nie będziemy, jako strona społeczna, w nią ingerować - czytamy w konkluzji dokumentu.