JSW: Karty zamiast bonów

Paź 30, 2019

Reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) podpisały porozumienie z Zarządem JSW, na mocy którego dotychczas obowiązujące papierowe bony żywieniowe zostaną zastąpione przez karty płatnicze. Nowy system ma funkcjonować w sposób zbliżony do systemu znanego z Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG).

Jak informuje przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA Sławomir Kozłowski, zamiana bonów na karty powinna nastąpić za trzy miesiące.

- Negocjacje w sprawie wprowadzenia kart płatniczych były dosyć złożone, ale zakończyły się pełnym sukcesem - mówi lider ZOK. - Ideę, by wprowadzić system, z jakim mamy do czynienia w Polskiej Grupie Górniczej, podsunęli nam sami pracownicy. Wielokrotnie zgłaszali nam, że forma kart płatniczych - działających w sposób zbliżonych do kart bankowych - byłaby dla nich optymalna, bo dałaby im możliwość realizacji świadczenia w większej liczbie placówek handlowych. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, zaproponowaliśmy pracodawcy rozmowy na ten temat. Wcześniej upewniliśmy się, że system kart w PGG działa sprawnie, a instytucje skarbowe nie mają względem niego żadnych krytycznych uwag o charakterze prawnym. Rokowania toczyły się we wrześniu, teraz jest moment podpisania porozumienia, a na jego pełną realizację musimy poczekać do przełomu stycznia i lutego. Dostawca kart - PKO Bank Polski SA - zapewnił, że w tym czasie będzie w stanie uruchomić nowy system - dodaje.

Już dziś pracownicy JSW mogą wypełniać oświadczenia upoważniające PKO BP do dysponowania ich danymi osobowymi. To niezbędny krok, aby móc otrzymać kartę.

Przypomnijmy, że zaangażowanie związkowców z reprezentatywnych organizacji związkowych JSW SA w realizację pomysłów wspieranych przez załogę pozwoliło już na uruchomienie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) zamiast mniej korzystnych - zwłaszcza z punktu widzenia pracowników dołowych - Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

- W przypadku rządowych PPK zgromadzone środki zaczynają być wypłacane pracownikowi wraz z osiągnięciem 65. roku życia. W przypadku PPE pierwszą możliwość wypłaty - choć pod pewnymi warunkami - pracownik otrzymuje już po ukończeniu 55. roku życia. Po ukończeniu 60. roku życia nie obowiązują żadne warunki, zaś zgromadzona kwota może zostać wypłacona nawet jednorazowo. Jeśli zaś chodzi o koszty uczestnictwa w PPE, pracownik nie ponosi żadnych obciążeń, bo cały koszt leży po stronie pracodawcy - wyjaśniał Sławomir Kozłowski w rozmowie z Solidarnością Górniczą.