Na Jasną Górę po raz 28.

Lis 20, 2018

25 listopada (niedziela) górnicy z całej Polski przybędą do Częstochowy, by wspólnie modlić się o wsparcie dla siebie, swoich bliskich oraz całej branży. Centralnym wydarzeniem XXVIII Pielgrzymki Górników na Jasną Górę będzie msza święta koncelebrowana w jasnogórskiej Kaplicy Cudownego Obrazu pod przewodnictwem ordynariusza diecezji opolskiej księdza biskupa Andrzeja Czai. Po nabożeństwie nastąpi tradycyjny akt zawierzenia Braci Górniczej i górniczych rodzin Matce Boskiej Częstochowskiej.

Pątnicy zbiorą się przed kościołem pod wezwaniem św. Barbary między godziną 9.10 a 9.40. Tam zostaną przywitani przez proboszcza parafii ojca Ryszarda Deca. Następnie utworzą pochód, by około godz. 10.20 - w towarzystwie pocztów sztandarowych i przy akompaniamencie Górniczej Orkiestry Dętej "Bytom" - dotrzeć na Jasną Górę. Kolejnym punktem pielgrzymki ma być złożenie kwiatów przy pomniku Prymasa Tysiąclecia przez przedstawicieli sektora wydobywczego.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej (godz. 10.30) poprzedzi uroczystą mszę świętą (godz. 12.), którą odprawią ordynariusz opolski ks. bp Andrzej Czaja oraz kapelan Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność" ks. prałat Bernard Czernecki, a także ks. Grzegorz Dymek, ks. Dariusz Pietraś, ks. Grzegorz Stolczyk, o. Jan Zinówko i ks. prałat Jan Żak.

Całość zakończy wspomniany wcześniej akt zawierzenia osób związanych z górnictwem Jasnogórskiej Pani (godz. 13.40).

Pełny program XXVIII Pielgrzymki Górników na Jasną Górę publikujemy poniżej.

 

* * *

 

PROGRAM XXVIII PIELGRZYMKI GÓRNIKÓW NA JASNĄ GÓRĘ

- godz. 9.10-9.40: zbiórka uczestników pielgrzymki oraz pocztów sztandarowych przy kościele pw. św. Barbary obok Jasnej Góry
- godz. 9.40-9.55: powitanie pielgrzymów przez proboszcza parafii pw. św. Barbary o. Ryszarda Deca
- godz. 10.00-10.20: przemarsz uczestników pielgrzymki wraz z pocztami sztandarowymi z kościoła pw. św. Barbary na Jasną Górę
- godz. 10.20-10.30: złożenie kwiatów przez delegację górników przy pomniku Prymasa Tysiąclecia
- godz. 10.30-11.45: nabożeństwo Drogi Krzyżowej
- godz. 12.00-13.30: msza święta koncelebrowana w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej (Cudownego Obrazu) pod przewodnictwem ordynariusza diecezji opolskiej bp. Andrzeja Czai, z udziałem kapelana KSGiE ks. prałata Bernarda Czerneckiego, ks. Grzegorza Dymka, ks. Dariusza Pietrasia, ks. Grzegorza Stolczyka, o. Jana Zinówko i ks. prałata Jana Żaka
- godz. 13.40-14.10: zawierzenie Braci Górniczej i górniczych rodzin Matce Boskiej Częstochowskiej w Kaplicy Cudownego Obrazu

Pielgrzymom towarzyszyć będzie Górnicza Orkiestra Dęta "Bytom".