KSGWK: Czemu ma służyć "Czyste powietrze"?

Sie 22, 2018

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ "Solidarność" ma coraz większe wątpliwości co do intencji rządu w sprawie przyszłości polskiego sektora wydobywczego. Pismo górniczej "Solidarności" zawierające krytykę antywęglowych poczynań Piotra Woźnego, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw realizacji programu "Czyste powietrze", trafiło na biurko premiera Mateusza Morawieckiego. Związkowcy żądają wyjaśnień. - Chcemy zwłaszcza uczciwej odpowiedzi, czy program "Czyste powietrze" nie jest zawoalowaną próbą eliminacji węgla z gospodarki - piszą.

Według największej organizacji związkowej funkcjonującej w polskim górnictwie istnieją poważne przesłanki by twierdzić, że cel programu "Czyste powietrze" jest zgoła inny, niż przywrócenie Polakom czystego powietrza.

- Program już w swoich pierwotnych zapisach praktycznie eliminuje możliwość ogrzewania prywatnych gospodarstw (...) węglem. Dalsze zapisy programu "Czyste Powietrze" wprost uderzają w instalacje węglowe, nawet te najbardziej nowoczesne. W programie zrezygnowano z możliwości zakupu i montażu kotłów na paliwo stałe (węgiel lub biomasa) dla budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych - wskazuje strona społeczna.

Argumentuje, że zapis mówiący o tym, iż jeśli w pobliżu domu przebiega nitka gazociągu, to jest obowiązek przyłączenia się do tej instalacji i ogrzewania budynku gazem, stanowi ograniczenie swobód obywatelskich poprzez odebranie ludziom prawa wyboru paliwa, którym chcą ogrzewać swoje domy.

- Przy zastosowaniu nowoczesnych technologii węgiel też może być "czystym" surowcem. Niestety, Pan Piotr Woźny nie dopuszcza takiego rozwiązania, bo uważa, że węgiel jest paliwem "brudnym" - zaznacza KSGWK.

Następnie krytykuje próbę uniemożliwienia wejścia w życie ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw stałych przez Piotra Woźnego.

- Propozycja przedłużenia konsultacji, rozszerzenia zakresu podmiotów objętych konsultacjami (m.in. o organizacje ekologiczne) oraz zmiany w tabelach rozporządzeń jakościowych, to nic innego jak działania hamujące wprowadzenie ww. ustawy i pakietu rozporządzeń wykonawczych - twierdzi górnicza "Solidarność". - Wejście w życie tychże przepisów miało doprowadzić do eliminacji z rynku detalicznego paliw o najniższej jakości, co realnie wpłynęłoby na poprawę jakości powietrza - przypomina.

Przedostatni fragment pisma zawiera szereg pytań dotyczących polityki pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw realizacji programu "Czyste powietrze".

- Jeśli Pan Piotr Woźny jest przeciwny wprowadzeniu tych rozwiązań w życie, można sobie zadać pytanie o co w zasadzie mu chodzi? Może o to, by móc w dalszym ciągu używać węglowego straszaka w dyskusji o jakości powietrza. Może o to, by w dalszym ciągu zohydzać Polakom węgiel, jako paliwo stosowane w milionach polskich domów? (...) Możemy dalej zapytać, czy wysiłek poniesiony w związku z restrukturyzacją polskiego górnictwa w ostatnich dwóch latach nie pójdzie na marne przez nieodpowiedzialne działania takich ludzi, jak Pan Piotr Woźny - zastanawiają jego autorzy.

Na koniec wzywają premiera Morawieckiego do przedstawienia jasnego stanowiska kierowanego przezeń rządu w kwestii przyszłości polskiego węgla.

- Realizacja programu "Czyste Powietrze" uderza bowiem w ekonomiczne podstawy polskiego górnictwa. A przecież sam Pan ostatnio podczas wizyty na Śląsku podkreślał, że przemysł węglowy pozostanie jednym z filarów śląskiej gospodarki - konkludują.

Pismo do szefa polskiego rządu o identycznej treści skierował również Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność".