Kompromis płacowy w JSW Koks SA

Sie 21, 2018

Napiętą sytuację w JSW Koks SA po załamaniu się rozmów dotyczących ustalenia polityki płacowej oraz realizacji postulatów przedstawionych 25 czerwca przez związki zawodowe ostatecznie udało się załagodzić. Efektem przeprowadzonych rozmów pomiędzy stroną społeczną a przedstawicielami pracodawcy jest porozumienie, które gwarantuje załodze znaczące podwyżki wynagrodzeń.

- Udało nam się osiągnąć kompromis i zaakceptowane zapisy tak właśnie traktujemy. Zasadniczo doprowadziliśmy do realizacji obydwu postulatów. Po pierwsze - uzgodniliśmy 9-procentowy wzrost płacy zasadniczej, czyli 400 złotych brutto, dla wszystkich pracowników oraz wypłatę jednorazowej premii w wysokości 1000 zł brutto. Zwracam uwagę, że to pierwsze podwyżki stawek od 5 lat. Natomiast "jednorazówka" jest pewnego rodzaju rekompensatą z tytułu nieco niższego wzrostu od pierwotnie postulowanego, jak i tego, że zgodziliśmy się na realizację uzgodnień płacowych od sierpnia, a nie od lipca. Po drugie - płaca minimalna dla nowych pracowników wzrośnie z dotychczasowych 2300 do 2800 zł brutto, na czym również nam zależało. Podwyższenie płacy minimalnej ma stanowić zachętę do pracy w naszej firmie - wyjaśnia przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" JSW Koks SA Zenon Fiuk.

W dokumencie przesłanym 4 lipca na ręce prezesa Zarządu JSW Koks SA Janusza Adamczyka związkowcy domagali się 15-procentowego wzrostu płacy zasadniczej dla całej załogi oraz ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia dla nowych pracowników na poziomie 2800 zł. Informowali zarazem, że brak realizacji przedstawionych postulatów spowoduje wszczęcie procedury sporu zbiorowego oraz przeprowadzenie akcji strajkowej na podstawie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

JSW Koks SA powstała z połączenia Kombinatu Koksochemicznego "Zabrze" SA i Koksowni "Przyjaźń" SA. Posiada dwa oddziały, w ramach których działają cztery koksownie: "Dębieńsko", "Jadwiga", "Przyjaźń" i "Radlin". Zatrudnia około 2400 osób.