SG: Kolejna zmiana warty

Lip 31, 2018

Lipcowy numer miesięcznika Solidarności Górniczej poświęcamy sprawom bieżącym. Do wydania dołączamy dodatek poświęcony zbliżającej się konferencji Społeczny "PRE_COP24". Rozmawiamy z koordynatorem Międzyzwiązkowego Zespołu do spraw Projektu PRE_COP24 Kazimierzem Grajcarkiem i profesorem Janem Szyszko, byłym ministrem środowiska, autorem koncepcji "zagospodarowania" emitowanego dwutlenku węgla, zamiast forsowanego przez Unię Europejską ograniczania emisji. Ponadto publikujemy zaległą relację z VIII Kongresu Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność".

Przypomnijmy, że w trakcie Kongresu dokonano wyboru Jarosława Grzesika na funkcję przewodniczącego KSGiE.

Związkowcy podziękowali Kazimierzowi Grajcarkowi, wieloletniemu szefowi Sekretariatu, który tym razem nie ubiegał się o reelekcję.

Decyzja w sprawie powierzenia funkcji przewodniczącego Jarosławowi Grzesikowi zapadła niemal jednogłośnie, na co zwrócił uwagę sam elekt, komentując wynik głosowania.

- Uzyskałem poparcie prawie wszystkich delegatów, co stanowi dla mnie zarówno niezwykłe wyróżnienie, ale również odpowiedzialność. Jest ona tym większa, że Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki skupia branże, których interesy nie zawsze się pokrywają. Raz jeszcze dziękuję za oddane głosy. Wszystkie sekcje mogą na mnie liczyć. Jestem przekonany, że dzięki dobrej współpracy prawa pracowników górnictwa i energetyki będziemy mogli, jako związkowcy, jeszcze skuteczniej zabezpieczać - powiedział nowy przewodniczący.

Wśród najważniejszych celów w rozpoczętej kadencji Jarosław Grzesik wymienił dbanie o bezpieczeństwo pracy w zakładach górniczych i przedsiębiorstwach tworzących sektor energetyczny oraz podpisanie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy w branżach "członkowskich" KSGiE. Jednocześnie podtrzymał swoją krytyczną opinię o ustawie wprowadzającej rekompensaty za utracone prawo do bezpłatnego węgla dla emerytów, wykluczającej z grona uprawnionych do otrzymania świadczenia wdowy i sieroty po czynnych pracownikach kopalń. Wyraził przy tym nadzieję, że prowadzone rozmowy z rządem w tej sprawie zakończą się porozumieniem.

Nowy lider skrytykował politykę klimatyczną Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wskazał na istotne znaczenie zbliżającej się 24. Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP24), która będzie obradować od 3 do 14 grudnia w Katowicach oraz Konferencji "Społeczny PRE_COP24".

Do Prezydium Rady KSGiE weszli: wiceprzewodniczący - Marek Boiński, Józef Czyczerski, Bogusław Hutek, Wojciech Ilnicki i Dariusz Kucharewicz, skarbnik - Bogusław Szarek, sekretarz - Roman Rutkowski oraz członek prezydium - Stanisław Kłysz. Pozostali członkowie Rady to: Stanisław Andrzejewski, Roman Brudziński, Joanna Dróżdż, Marek Ferdyn, Jerzy Gawęda, Adam Gawlik, Jan Jelonek, Sławomir Kozłowski, Andrzej Lewandowski, Grzegorz Matuszak, Leszek Piskała, Barbara Stefaniak-Gnyp, Bogdan Syposz i Tomasz Zaborowski.

Członkami 5-osobowej Komisji Rewizyjnej zostali: Piotr Czypionka (przewodniczący), Ryszard Fryś, Robert Jusis, Waldemar Sopata i Marek Stecyk.

Oprócz wyboru nowych władz Sekretariatu, Kongres przyjął szereg uchwał i stanowisk merytorycznych.

W pierwszym stanowisku wyrażono stanowczy protest wobec działań prezesów: PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA - Henryka Baranowskiego oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA - Sławomira Zawady, którzy dyskryminują i próbują wyeliminować z dialogu społecznego NSZZ "Solidarność", największą organizację związkową funkcjonującą w Grupie Kapitałowej PGE SA. Dodano przy tym, że problem dotyczy również niektórych spółek podległych wymienionym podmiotom i oddziałów.

Stanowisku towarzyszy przyjęta uchwała, w której Kongres KSGiE NSZZ "Solidarność", wobec "ewidentnego łamania praw pracowniczych i związkowych", zobowiązuje Radę Sekretariatu do podjęcia "działań mających na celu zorganizowanie manifestacji w przypadku braku reakcji Prezydenta, Premiera i Rządu RP na łamanie praw pracowniczych i związkowych". KSGiE oczekuje odpowiednich kroków ze strony władz do 31 sierpnia.

Kongres KSGiE zażądał realizacji zapisów "Programu dla Śląska" i "podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do rewitalizacji bloków energetycznych opalanych węglem kamiennym w Elektrowni Łaziska".

Przyjęto również uchwałę, w której KSGiE postanawia rozpocząć zbiórkę funduszy na niezwykły projekt: "żywy" pomnik błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, jakim ma być studnia głębinowa w Sudanie. Sekretariat od 1999 r. współpracuje z siostrami salezjankami, które prowadzą misję na obrzeżach Chartumu, stolicy Sudanu. Na studni ma zostać umieszczona informacja o legendarnym kapelanie "Solidarności", męczenniku za wiarę, jak też o samym Związku.

Zachęcamy do lektury.