"Jednorazówka" w Tauron Wydobycie SA

Cze 22, 2018

Dzięki porozumieniu podpisanemu przez związki zawodowe i pracodawcę jeszcze przed końcem czerwca pracownicy spółki Tauron Wydobycie otrzymają jednorazową premię. Jej wysokość uzależniono od liczby przepracowanych dniówek między 1 lipca 2017 roku do 30 kwietnia 2018 r. i rodzaju pracy wykonywanej przez daną osobę.

Jeśli chodzi o pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji, kwota bazowa do obliczenia wysokości premii wyniesie 2130 złotych brutto. Dla osób zatrudnionych w tak zwanym ciągu technologicznym (na przykład pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla) będzie to 1950 zł brutto, zaś dla pozostałych pracowników - 1792 zł brutto.

- Średnia kwota premii jest jednakowa we wszystkich spółkach Grupy Tauron Polska Energia. Zwracam uwagę, że wszystkie grupy pracownicze w Tauron Wydobycie SA otrzymają premię wyższą niż rok temu. Średnio na osobę przeznaczone zostanie 1850 zł brutto. To o 100 zł więcej niż w zeszłym roku. Zróżnicowanie kwotowe wynika z porozumienia ramowego podpisanego na poziomie całej Grupy Tauron. Przewiduje ono, że pracownicy mający większy udział w wykonaniu zadań produkcyjnych otrzymują wyższą premię - wyjaśnia przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Tauron Wydobycie SA Waldemar Sopata.

Porozumienie dotyczące zasad wypłacenia premii pracownikom Tauron Wydobycie SA zostało zawarte w maju. Jeden z zapisów tego dokumentu zakłada zwiększenie funduszu wynagrodzeń w 2018 roku o kwotę, jaka zostanie przyznana na premie.

- Mamy 6 miesięcy, by wspólnie z pracodawcą uzgodnić sposób rozdysponowania tych środków w przyszłym roku. Na tym się teraz skupiamy - podsumowuje szef ZOK.

Przypomnijmy, że porozumienie ramowe podpisane 8 czerwca 2017 r. przez Zarząd Grupy Tauron Polska Energia i Prezydium Rady Społecznej przewidywało, iż w latach 2017-2018 pracownicy otrzymają jednorazową premię, której wysokość zostanie uzgodniona przez związkowców i zarządy poszczególnych spółek tworzących Grupę.