Zapobiec katastrofie. Wniosek o spotkanie z premierem

Lut 18, 2018

Według Zespołu Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" do spraw Polityki Klimatycznej przyjęta przez Parlament Europejski dyrektywa o ETS (europejskim systemie handlu emisjami CO2) stanowi potężne zagrożenie dla polskiego sektora energetycznego oraz przemysłu energochłonnego i wpisuje się w katastrofalny dla Polski scenariusz całkowitej dekarbonizacji krajowej gospodarki. List w tej sprawie z wnioskiem o pilne spotkanie skierowano do premiera Mateusza Morawieckiego.

Zespół zwrócił uwagę, że naturalną konsekwencją zwiększenia od 2020 roku tempa redukcji uprawnień do emisji CO2, które trafiają na rynek w ramach systemu handlu emisjami, będzie wzrost ceny tych uprawnień. - Dla Polski oznacza to stopniową eliminację energetyki opartej na węglu, wzrost cen energii zarówno dla przedsiębiorstw, jak i odbiorców indywidualnych oraz ucieczkę branż energochłonnych do krajów spoza Unii Europejskiej, gdzie nie obowiązuje restrykcyjna polityka klimatyczno-energetyczna - podkreślili autorzy pisma: przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" Kazimierz Grajcarek, szef górniczej "Solidarności" Jarosław Grzesik i lider śląsko-dąbrowskich struktur Związku Dominik Kolorz.

Według członków Zespołu rząd powinien podjąć działania na rzecz stworzenia mechanizmu wsparcia przemysłu energochłonnego, tak jak to czynią rządy państw zachodnioeuropejskich. "Fundusz modernizacyjny", z którego państwa członkowskie Unii Europejskiej mają otrzymać dodatkową pulę pozwoleń na emisję dwutlenku węgla (co ma przynieść środki na modernizację energetyki), nie przewiduje możliwości inwestowania w energetykę węglową, jak też kogenerację energii elektrycznej i cieplnej z węgla. Tym samym Polska, gdzie większość energii wytwarzana jest z węgla, nie będzie mogła łagodzić negatywnych skutków reformy ETS dla gospodarki za pomocą środków z unijnego funduszu.

Ponadto przypomniano, że 2 lata temu związkowcy i pracodawcy uczestniczący w pracach Rady Dialogu Społecznego opracowali i zarekomendowali rządowi przyjęcie pakietu konkretnych propozycji legislacyjnych, które pozwoliłyby zmniejszyć szkodliwy wpływ unijnej "polityki klimatycznej" na branże energochłonne. Zdaniem członków Zespołu, od tego, czy zaproponowane rozwiązania zostaną wdrożone, może zależeć przyszłość zwłaszcza polskiego hutnictwa.