Wszyscy przeciwko Pakietowi, ale uchwały nie przyjęli

Lut 17, 2011

Zakończyły się obrady Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych. Przedstawiciele rządu, pracodawcy i związkowcy zajęli się m.in. Pakietem Klimatycznym, czyli prawem Unii Europejskiej narzucającym dodatkowe opłaty na przedsiębiorstwa emitujące do atmosfery tzw. gazy cieplarniane, w tym dwutlenek węgla emitowany przez elektrownie węglowe. Związkowcy zaproponowali, by Komisja zobowiązała rząd do renegocjacji szkodliwych dla Polski rozwiązań, ale uchwały nie przyjęto.

Związkowy projekt uchwały nie został zaakceptowany, choć wszyscy zgodzili się co do istoty problemu, a więc szkodliwego wpływu Pakietu na polską (i nie tylko) gospodarkę.

Strona rządowa nie wyraziła zgody na przyjęcie związkowej propozycji, zaś wystąpienie przedstawicieli pracodawców z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" sprowadziło się jedynie do przedstawienia sytuacji polskiego rynku przedsiębiorstw po wejściu Pakietu w życie. To zaskakujące, bo w dyskusji wszyscy przyznali, że opierając się na rzekomych zagrożeniach dla środowiska Komisja Europejska dość skutecznie "ograła" kraje opierające swoje gospodarki na węglu i wymusza dodatkowe opłaty za emisję dwutlenku węgla. Rekompensaty, które w swoim czasie wywalczył rząd i uznał za sukces, nie rekompensują strat poniesionych w związku z przyjęciem unijnego prawa: przedsiębiorstwa korzystające w jakimkolwiek stopniu z węgla są likwidowane lub zmuszane do zwolnień, a tak zwanych "zielonych miejsc pracy" w firmach opierających się na ekologicznych źródłach energii wcale nie przybywa.

Ostatecznie zgodzono się, aby uchwałę, której projekt przedstawiła strona związkowa, Komisja przyjęła w trybie obiegowym.