Związkowe propozycje do konsultacji legislacyjnych

Lut 21, 2011

Zakończyło się spotkanie strony społecznej, pracodawców i przedstawicieli rządu na temat związkowych propozycji zmian w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa i górniczej "Strategii". Propozycje związkowców mają zagwarantować kontrolę państwa nad sektorem wydobywczym w momencie jego ewentualnej prywatyzacji, a pracownikom zapewnić w takiej sytuacji co najmniej 10-letnie gwarancje zatrudnienia. Teraz rząd ma tydzień na konsultacje legislacyjne zmian zaproponowanych przez stronę społeczną.

W trakcie poniedziałkowego spotkania z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa i Ministerstwa Gospodarki, w tym wiceminister odpowiedzialnej za górnictwo pani Joanny Strzelec-Łobodzińskiej, strona społeczna zaproponowała zmiany w dwóch dokumentach: ustawie o funkcjonowaniu górnictwa i "Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015".

Propozycje dotyczące zmian w ustawie to zapewnienie Skarbowi Państwa większości głosów na Walnych Zgromadzeniach Wspólników spółek węglowych i obowiązek przeznaczenia środków uzyskanych z ewentualnej prywatyzacji danej spółki węglowej na inwestycje w tej spółce.

Zmiany w "Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce" miałyby polegać na wprowadzeniu co najmniej 10-letniej gwarancji zatrudnienia dla pracowników zatrudnionych w spółkach węglowych w momencie prywatyzacji i gwarancji zachowania przez tych pracowników dotychczasowych uprawnień płacowych. Obydwa typy gwarancji powinny się opierać na Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy, a tam gdzie ich nie ma - na porozumieniach społecznych spisanych przed debiutem giełdowym danej spółki.

Teraz rząd ma tydzień na konsultacje legislacyjne związkowych propozycji, po czym dojdzie do kolejnego spotkania. Wtedy dowiemy się, czy istnieje szansa na faktyczne wprowadzenie poprawek do ustawy i "Strategii". Jak relacjonuje przewodniczący górniczej "Solidarności" Dominik Kolorz, trudno w tej chwili cokolwiek przewidywać, bo Ministerstwo Gospodarki dość przychylnie patrzy na związkowe propozycje zmian, problematyczne jest jednak stanowisko Ministerstwa Skarbu Państwa. Decyzji w tej sprawie, którą strona rządowa będzie musiała podjąć wspólnie, należy oczekiwać w przyszłym tygodniu.