Górnicza "S": Tylko radykalne działania mogą cokolwiek zmienić

Lut 22, 2011

- Sytuacja w górnictwie osiągnęła stan krytyczny - mówią związkowcy z Rady górniczej "Solidarności", która obradowała dziś w Katowicach. - Wobec tego co się może stać, jeśli nadal nie będzie przyjęć do pracy, a rząd nie potraktuje poważnie postulatów dotyczących warunków prywatyzacji, konsolidacji sektora i renegocjacji Pakietu Klimatycznego, tylko radykalne działania wydają się zasadne - dodają.

Związkowcy podsumowali lutowe spotkania Zespołu Trójstronnego i Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych.

W pierwszych dniach lutego Zespół Trójstronny zdecydował o powołaniu dwóch podzespołów. Pierwszy z nich zajmie się wnioskami, w których związkowcy postulują modyfikację zasad prywatyzacji poprzez zmianę ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. Korekta ma polegać na wprowadzeniu jednoznacznego stwierdzenia o zachowaniu przez Skarb Państwa większościowego pakietu akcji prywatyzowanej spółki i na ustawowym zapewnieniu, że środki pozyskane z debiutu na giełdzie zasilą fundusz inwestycyjny danej spółki węglowej. Drugi podzespół ma opracować potencjalne warunki konsolidacji sektora węglowego, a więc połączenia spółek węglowych w jeden silny organizm.

Zmiany w "Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce" miałyby polegać na wprowadzeniu co najmniej 10-letniej gwarancji zatrudnienia dla pracowników zatrudnionych w spółkach węglowych w momencie prywatyzacji i gwarancji zachowania przez tych pracowników dotychczasowych uprawnień płacowych. Obydwa typy gwarancji powinny się opierać na Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy, a tam gdzie ich nie ma - na porozumieniach społecznych spisanych przed debiutem giełdowym danej spółki.

Po zebraniu Zespołu cztery reprezentatywne organizacje związkowe zwróciły się do wszystkich klubów parlamentarnych z prośbą o spotkanie w sprawie inicjatywy poselskiej dotyczącej zmian w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa. Dwa kluby, Prawa i Sprawiedliwości oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pozytywnie odpowiedziały na apel związkowców. Spotkania strony społecznej z parlamentarzystami reprezentującymi obydwie partie odbędą się w najbliższym czasie. Sprawę zignorowały kluby Polska Jest Najważniejsza, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej, które do tej pory nie odpowiedziały na związkową propozycję.

Komisja Trójstronna do spraw Społeczno-Ekonomicznych, która również obradowała w lutym, skupiła się na kwestiach związanych z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi, ale zajęła się też zgłoszonym przez górniczych związkowców projektem uchwały o konieczności renegocjacji unijnego Pakietu Klimatycznego. - Jedna z dyrektyw unijnych już została przyjęta. Wpływa ona na wzrost kosztów funkcjonowania przemysłów energochłonnych o 20-40 proc., co w oczywiście spowoduje spadek zapotrzebowania na węgiel - wskazywał na pierwsze skutki wejścia w życie zapisów Pakietu Dominik Kolorz.

Przewodniczący górniczej "S" przypomniał o znaczącym pogorszeniu się stanu bezpieczeństwa w kopalniach. Związkowcy od dłuższego czasu podkreślają, że jednym z kluczowych elementów poprawy w zakresie bhp jest zwiększenie zatrudnienia, do czego - jak na razie - nie kwapią się zarządy spółek węglowych. Na razie sytuacja jest taka, że od początku roku zginęło 8 górników, co stanowi jeden z najtragiczniejszych wyników na przestrzeni ostatnich lat.