JSW: Masówki - referendum - strajk?

Lut 25, 2011

- W czwartek, 3 marca, na wszystkich zmianach, we wszystkich kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) odbędą się masówki informacyjne. Po masówkach zostanie ustalona data referendum dotyczącego tego, czy żądania wysuwane przez stronę społeczną są słuszne i czy należy przeprowadzić akcję protestacyjną - zapowiada szef "Solidarności" w JSW Sławomir Kozłowski. Polecamy wywiad dla portalu Wirtualny Nowy Przemysł (WNP.pl).

 

* * *

 

Wirtualny Nowy Przemysł: - Czego będą dotyczyć masówki organizowane trzeciego marca w kopalniach JSW?

Sławomir Kozłowski: - W czwartek trzeciego marca na wszystkich zmianach, we wszystkich kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbędą się masówki informacyjne. Po pierwsze chcemy poinformować załogi na temat prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Nie możemy wyrazić zgody na wprowadzenie JSW na giełdę, gdyż nie spełniono podstawowych warunków. Nie ma gwarancji, że Skarb Państwa utrzyma pakiet większościowy spółki i że środki z giełdy pójdą na realizację inwestycji w JSW. Nie ma też ustalonego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Nie możemy w tym stanie zaakceptować jakiejkolwiek prywatyzacji. Jeżeli chodzi o Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, to zarząd spółki daje propozycje, że jest możliwe utrzymanie uprawnień. Natomiast w przedstawionym projekcie nie jest to obligatoryjnie zagwarantowane z mocy układu. Nie ma postępu w pracach nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Propozycje zarządu spółki są nie do przyjęcia, bo de facto pozbawiają pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej wielu uprawnień, które dotychczas obowiązywały. Zarząd nie chce też spełnić postulatu związkowego podwyżki płac o 10 procent od 1 lutego 2011 roku. Propozycja zarządu warunkuje podwyżkę od spełnienia nierealnych założeń dotyczących produkcji. W wyniku braku porozumienia w ramach sporu zbiorowego podpisano protokół rozbieżności.

 

(fragment wywiadu)