Sukces związkowców z JSW: 8 ton dla wszystkich pracowników

Mar 01, 2011

Koniec sporu zbiorowego w sprawie ustalenia ceny i wymiaru węgla deputatowego, który wszczęły organizacje związkowe zrzeszone we Wspólnej Reprezentacji Związków Zawodowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW), w tym NSZZ "Solidarność". Podpisane wczoraj przez związkowców i przedstawicieli Zarządu JSW porozumienie gwarantuje pracownikom Spółki spełniającym dotychczas kryteria uprawniające do 6 ton węgla deputat 8-tonowy od 1 stycznia 2011 roku.