JSW: Antypracownicza propozycja ZUZP

Maj 24, 2010

Reprezentatywne Porozumienie Związków Zawodowych JSW SA (RPZZ) otrzymało projekt zasadniczej części Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy przygotowanego przez Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). Przedstawiciele największych organizacji związkowych zrzeszonych w RPZZ mówią teraz wprost: celem wprowadzenia zaproponowanego przez Zarząd nowego układu zbiorowego jest doprowadzenie do prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej za wszelką cenę.

Propozycja Zarządu zakłada m.in. likwidację wolnych sobót (wynagrodzenie za przepracowaną sobotę jak za tzw. czarny dzień), zniesienie gwarantowanych nagród rocznych (ich wypłata ma być uzależniona od wyniku finansowego Spółki i decyzji Zarządu) oraz możliwość przeniesienia pracownika z dnia na dzień do pracy w innej kopalni.